9. juli blir det mekling mellom SAFE og NR

9. juli blir det mekling mellom SAFE og NR

NR-forhandlingene endte i uravstemning. Nå blir det mekling. Foto: Bjarte Lygre

Meklingsdato er nå fastsatt og meklingen vil gå over en dag, med Carl Petter Martinsen som mekler.

Meklingsdato er nå fastsatt og meklingen vil gå over en dag, med Carl Petter Martinsen som mekler.

Det mekles på overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel.

80 prosent av medlemmene på NR-avtalen som deltok i avstemningen, stemte nei til det siste tilbudet fra Norges Rederiforbund, NR. Avstemningen er dermed bindende i henhold til SAFE sine vedtekter. Over 62 prosent av de stemmeberettigete deltok på uravstemningen.

Dersom meklingen ikke fører fram til enighet, er streik innen rederiområdet et faktum.