SAFE Klubbledermøte 2025

SAFE Klubbledermøte 2025

- jun
Stavanger

Klubbledermøtet 2025 er planlagt andre uken i juni, hold av datoen.

Alle klubblederne i SAFE møtes i løpet av andre kvartal i kongressår for å godkjenne regnskapene. Deltakerne er i tillegg til alle klubblederne, forbundsstyret og kontrollkomitéen og valgte forbundssekretærer. Ved en eventuell avstemning er det kun klubblederne og forbundsstyret som har stemmerett. Regnskapene sendes klubblederne 14 dager før klubbledermøte.

Påmelding kommer.