SAFE Kongress 2026

SAFE Kongress 2026

Andreas Kronhein - nov
Stavanger

Hold av andre uken i november 2026.

Kongressen er SAFE sitt høyeste organ. Kongressen skal være sammensatt av delegater fra alle klubbene i organisasjonen. Antall delegater fra hver klubb beregnes på bakgrunn av klubbens antall medlemmer. Alle klubber har rett til en delegat.

Videre gis det rett til ytterliggere en delegat for hvert 50 medlem. Antall delegater baseres på dokumenterte aktive medlemmer per 3 – tre – måneder før kongressen avholdes. I tillegg til ovenstående er forbundsstyrets medlemmer og valgte forbundssekretærer delegater til kongressen. Administrasjonsleder, ansattes representant, samt medlemmer i kontrollkomité og valgkomité, har møterett på kongressen med tale og forslagsrett.