Aleksandersen: – Skuffende av operatørene

Aleksandersen: – Skuffende av operatørene

Det er både skuffende og frustrerende at operatørselskapene fortsetter nedbemanningene, og ikke tar hensyn til de ansattes advarsler om de mange negative følgene av økt arbeidspress og mer innleie, sier 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Han minner om Ptils økende bekymring for sikkerheten etter mange alvorlige hendelser de siste årene: -Trenden skal snus, sier […]

Det er både skuffende og frustrerende at operatørselskapene fortsetter nedbemanningene, og ikke tar hensyn til de ansattes advarsler om de mange negative følgene av økt arbeidspress og mer innleie, sier 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

Han minner om Ptils økende bekymring for sikkerheten etter mange alvorlige hendelser de siste årene:

-Trenden skal snus, sier Ptil, men operatørselskapene fortsetter å kjøre sine egne løp. Trepartsamarbeidet mellom bedrift, ansatte og myndigheter er under sterkt press og forvitrer mer og mer, fastslår han.

-Situasjonen vi er oppe i nå betyr at kompetanse og ressurser forsvinner ut porten. Alle hendelser i den senere tiden viser at vi trenger all den kompetansen som finnes. Den trengs sårt, ikke minst til utestående vedlikehold. Når man ser på alt som er avdekket både på land og offshore i Ptils etter hvert mange granskninger etter hendelser, blir det helt feil når operatørene ufortrødent fortsetter med sine nedbemanninger, sier Aleksandersen..

– Denne utviklingen øker risikoen for storulykker. Det har allerede vært nære på flere ganger. Mindre bemanning medfører lavere regularitet og det bidrar til å redusere kompetansen. Faren er stor for at der en tidligere hadde fast ansatte blir midlertidige innleide satt inn – med den økte faren for uønskede hendelser dette medfører, mener Aleksandersen.

-Det som nå skjer i Statoil er en ren nedbemanningsprosess, all den tid bedriften hevder at de kan opprettholde driften av innretningene med 646 færre ansatte.

Det er positivt for de som jobber i Statoil at ingen blir direkte oppsagt, men sett fra en fagforenings ståsted er dette en nedbemanning da det påvirker direkte de enkelte på plattformene, påpeker Aleksandersen som også er bekymret for rekrutteringen til bransjen:.

– Stadige nedbemanninger i operatørselskapene er et dårlig signal til de unge som vurdere å søke jobb i næringen, og som vi skulle hatt med oss inn i fremtiden, understreker han