Alvorlige regelbrudd avdekket etter brannen på Equinors anlegg på Melkøya

Alvorlige regelbrudd avdekket etter brannen på Equinors anlegg på Melkøya

Foto: Stein Lyder

Granskingen av Melkøya-brannen har avdekket alvorlige regelbrudd. Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt pålegg til Equinor. – Hadde Anders Opedal og lokal ledelsen på Melkøya lyttet til de ansatte, kunne dette vært unngått, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Equinor avvsier at brannen skyldes kutt i vedlikehold.

Granskingen av Melkøya-brannen har avdekket alvorlige regelbrudd. Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt pålegg til Equinor. – Hadde Anders Opedal og lokal ledelsen på Melkøya lyttet til de ansatte, kunne dette vært unngått, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Equinor avviser at brannen skyldes kutt i vedlikehold. 

Ptil presenterte i dag sin rapport etter brannen på Equinors anlegg på Melkøya i fjor høst. Tilsynets granskning av hendelsen er nå ferdig. Brannen på produksjonsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest skjedde den 28. september i fjor. Den skal ha oppstått i ett av filterhusene i en av turbinene, og tok åtte timer å slukke.

SAFE har skrevet mye om risikoen ved mangel på nok bemanning og rett kompetanse på Equinor sine anlegg og innretninger. SAFE har også engasjert seg i debatten i media. Forbundslederen har blitt intervjuet av NRK og  E24. Men Equinor avviser at brannen skyldes kutt i vedlikehold.

Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Anders Opedal bør ha fått beskjed fra lokal ledelsen på Melkøya at bemanningen har vært for lav, sier Rysst. Hadde de lyttet til de ansatte, så kunne dette vært unngått. For øvrig er Opedal vel kjent med at i Equinor generelt er det mangel på nok bemanning og utfordringer med rett kompetanse.

Ptil-direktør Anne Myhrvold sa under pressekonferansen i dag at det var viktig å granske hendelsen.

– Dette er alvorlig, men heldigvis uten personskader, men store materielle skader. Dette er en storulykke. Vi avdekker alvorlige avvik, særlig knyttet til etterlevelse av systemene og forhold rundt bemanning. Vi gir derfor pålegg, sa Myhrvold. Vi har sett dette i flere tilsyn av Equinor. De må få gode tiltak for å løse dette totalt sett og også enkeltvis.

Anne Myhrvold, direktør Ptil
Anne Myhrvold, direktør Ptil

Tilsynet har funnet avvik ved:

  • Ledelse og styring
  • Bemanning i organisasjonen
  • Risikoanalyser
  • Vedlikehold av filtre
  • Oversikt over eksterne beredskapsressurser

Ptil har gitt Equinor følgende pålegg etter de alvorlige bruddene: Equinor må identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å forhindre lignende hendelser. De må også fremlegge en kort- og langtidsplan for driften av anlegget. Fristen for å etterfølge påleggene er innen anlegget åpner opp igjen.