Anita N. Rugland leder SAFE i Coor

Anita N. Rugland leder SAFE i Coor

SAFE i Coor avholdt sitt første ordinære årsmøte 17.-19. mars. Den unge klubben i det nye forpleiningsselskapet på norsk sokkel valgte Anita N. Rugland som leder for to år. Det meldes om et konstruktivt årsmøte med gode og grundige diskusjoner rundt beretning, vedtekter, handlingsprogram og budsjett.  1. nestleder Roy Aleksandersen var gjest fra forbundet, og hadde […]

SAFE i Coor avholdt sitt første ordinære årsmøte 17.-19. mars. Den unge klubben i det nye forpleiningsselskapet på norsk sokkel valgte Anita N. Rugland som leder for to år. Det meldes om et konstruktivt årsmøte med gode og grundige diskusjoner rundt beretning, vedtekter, handlingsprogram og budsjett.  1. nestleder Roy Aleksandersen var gjest fra forbundet, og hadde innlegg om løft for forpleining, tariffspørsmål og om hva som rører seg i Fagforenings-Norge, i tillegg til gode innspill i diskusjonene.

Bildet: Roger Amundsgård, Hilde Hysing-Dahl, Anders Jansen og Anita N. Rugland. Birthe Nesse var ikke tilstede.

Valgene:

Leder:                Anita N. Rugland    2 år

Nestleder:          Anders Jansen        1 år

Økonomiansv.:  Birthe Nesse            2 år

Styremedlem:    Roger Amundsgård 1 år

Styremedlem:    Hilde Hysing-Dahl   2 år

Varamedlemmer:   Andre Kristiansen,  2 år og Hans K. Pedersen, 1 år

Valgkomite:

Leder:                 Andre Kristiansen    2 år

Medlem:              Gunhild Vollan          1 år

Vara:                     Eirin Vangsnes         1 år

Revisorer:             Brynhild Bolstad, 2 år og Malvin Larsen, 1 år

Vara:                      Ole Petter Aase      2  år