Arbeidsmiljøloven gjelder og for SAFEs samarbeidspartnere!

Arbeidsmiljøloven gjelder og for SAFEs samarbeidspartnere!

||Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga|Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga|Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga|Foto: Stig-Rune Refvik|Foto: Stig-Rune Refvik|Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst|

Protector skal være utfordreren, men det skal selvfølgelig ikke gjelde på lovverket, sa forsikringsselskapet.

Protector skal være utfordreren, men det skal selvfølgelig ikke gjelde på lovverket, sa forsikringsselskapet.

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, har vært på møte med forsikringsselskapet Protector for å få en gjennomgang av selskapets opprydning og nye rutiner etter at Arbeidstilsynet ga Protector pålegg for åtte brudd på arbeidsmiljøloven. Det er Hilde-Marit Rysst som her referer fra møtet.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE. Foto: Mette Møllerop

Forsikringsselskapet Protector er en av SAFEs samarbeidspartnere. Det falt derfor ikke akkurat i god jord hos SAFEs ledelse og ansatte da Arbeidstilsynet var på tilsyn i Protector og avdekket åtte brudd på arbeidsmiljøloven.

Etter et helsides oppslag i Dagens Næringsliv 10. januar 2018 har Protector tatt tak i opprydningen i egen leir.

Arbeidstilsynet ga selskapet pålegg for manglende kontroll på arbeidstid, avspasering og overtidsbetaling. Oppslaget  førte til at SAFE krevde et møte med Protectors ledelse.

Vi er opptatt av at våre samarbeidspartnere har gode arbeidsforhold for sine ansatte, og et møte var nødvendig.

Dette ble avholdt. Vi ble enige om et oppfølgingsmøte nå i høst, for å sikre at framlagte planer ble ville bli fulgt opp i praksis.

Arbeidstilsynet har avsluttet sin sak, og pålegg er utført. Ansatte har fått utbetalt korrekt lønn i henhold til utførte arbeidstimer. Protector har nå laget nye rutiner for elektroniske systemer og gjennomført praktiske tiltak. Blant annet skal kontorbygget stenges klokka åtte på kvelden og lyset slåes av en time senere, klokka ni. Dette ble gjort for at arbeidstakere ikke skulle kunne jobbe utover sene nattetimer. I tillegg ble det tatt en rekke organisatoriske grep.

SAFE er godt fornøyd med gjennomgangen av tiltak fra selskapets side. Også verneombudet var med på møtet og bekreftet arbeidet som er gjort. Det var en god dialog som fremsto som åpen og troverdig.

SAFE er positiv til at Arbeidstilsynet tok tak og at Protector tok tilsynets anmerkninger alvorlig. Dette gir ordnede, rettferdige og ryddige forhold på arbeidsplassen. Som vi alle vet; det arbeidstakerne har godt av, det har bedriften godt av! En typisk «vinn- vinn-situasjon»!

Vi ønsker dere en god helg!