Arbeidsplassbesøk på Oseberg feltsenter

SAFE ved Thorbjørn Holger Opstad og Halvor Erikstein og SAFE i Equinor ved Monica Martinsen og Idar Martin Herland var på arbeidsplassbesøk på Oseberg feltsenter. De ble godt tatt imot av ivrige tillitsvalgte fra både Equinor og Bilfinger. For SAFE er det viktig å ta pulsen ute på arbeidsplassen for å høre hva grasroten tenker på og hva som opptar medlemmene våre i denne travel tiden i sommerhalvåret.

Først traff delegasjonen Roger Maurstad, som har vært en ivrig karakter innenfor arbeidet med norske råvarer på norsk sokkel. Deretter fikk SAFE en omvisning på installasjonen av Dennis Wedel fra klubben vår i Bilfinger. Wedel pratet om diverse utfordringer som møter en arbeider i ISO-bransjen i Nordsjøen. Resten av oppholdet ble brukt til allmøte, diverse kaffedrøs med medlemmer osv. Halvor Erikstein hadde et engasjerende innlegg på allmøtet angående HMS-utfordringer i olje- og energibransjen.

Ønsker du SAFE på besøk i din bedrifter? Ta det opp med din tillitsvalgt. 

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein
Foto: Idar Martin Herland
Skriv ut siden