Arbeidsplassbesøk på Rosenberg-verftet

SAFE på arbeidsplassbesøk på Rosenberg Foto: Rebecca Bjerga
SAFE på arbeidsplassbesøk på Rosenberg Foto: Rebecca Bjerga

SAFE var på arbeidsplassbesøk på Rosenberg-verftet i Stavanger. Her ligger Jotun-skipet i tørrdokk etter 20 års drift i Nordsjøen på Jotun-feltet. Produksjonsskipet blir for tiden pusset opp for en ny periode på sokkelen, men denne gangen på Balder-feltet, der det ble nylig gjort oljefunn i letebrønnene King og Prince. 

Vår Energi har mye å glede seg til i fremtiden, takket være funn av olje og gass i letebrønnene King og Prince i Balder-området i sørlige Nordsjøen. Med King og Prince-funnet er dette Vår Energi sitt femte funn på sokkelen hittil i år. Nå pusses Jotun-skipet opp på Rosenberg for en ny periode på Balder-feltet.

– Prosjektet med å pusse opp eldre installasjoner for en ny runde på sokkelen er ett av flere for tiden, sier Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon. Vår Energi er operatør og SAFE er godt representert på verftet. SAFE sentralt kom derfor på besøk for å høre litt hvordan det går med våre medlemmer på verftet og hvordan prosjektet går fremover.

Foto: Vår Energi

Odd Villadsen og Eivind André Sivertsen tok oss rundt på verftet, de forteller at å bygge om et helt skip er veldig interessant og et spennende prosjekt. Villadsen mener at nytt oljefunn vil skape aktivitet og verdier ikke bare for Vår Energi, men for hele samfunnet. 

Det er mye som skal demonteres, overhales, fornyes eller skrapes, sier Villadsen. Til nå har vi stort sett fått demontert og sendt deler til overhaling eller skraping, sandblåst og malt skrog, samt sveist inn en del forsterkninger i tanker og overbygning. Etter hvert skal det på plass en del struktur. Alt utstyr som er sendt til service skal monteres på plass igjen sammen med nytt utstyr som skal tilpasses og kjøres i gang, sier han.

 – King og Prince oljefunnet gjør at hele prosjektet får bedre framtid, det er veldig positivt for alle, sier Villadsen.

 

Odd Villadsen i Vår Energi Foto: Rebecca Bjerga
Odd Villadsen i Vår Energi Foto: Rebecca Bjerga

Selv om det er sommer og ferie for de fleste, er ansatte på Rosenberg i full fart. SAFE fikk sett litt av prosessen ved å bygge om et skip, og truffet på den lokale Fellesforbund-klubben som er på Rosenberg. SAFE fikk høre litt om utfordringene deres samt hvordan det er å jobbe på prosjektet. SAFE håper å kunne få til flere besøk rundt til arbeidsplasser og å treffe medlemmene fremover. 

Skriv ut siden