Arbeidsretten satte foten ned for plassoppsigelsen i TIOS

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop

Plassoppsigelsen for TIOS personell som jobber på britisk sektor var tariffstridig og ulovlig. Mekling mellom partene avlyst.

Arbeidsretten valgte å avstå fra å gi SAFE muligheten til å fremforhandle en forutsigbar og likelydende tariffavtale for TIOS personell som kollegaene har på samme innretning når de jobber på britisk sokkel, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

– Igjen så velger TIOS å gi sine egne ansatte dårligere vilkår enn det de ville hatt om de fremdeles var ansatt i Island Offshore og jobbet på britisk sektor.

Arbeidsretten som skal ivareta norsk arbeidsliv og har mulighet til å være konkrete på dette, valgte her heller å la arbeidsgivers påstand om mulig rettstvist få avgjøre utfallet av søksmålet fra NHO.

– Arbeidsretten avverget en mulig arbeidskonflikt ved å henvise til rettsaker som er planlagt i september. Arbeidsretten utøver altså sitt oppdrag i å stanse en mulig arbeidskonflikt.

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop

Brønnserviceavtale uegnet for TIOS

I september vil arbeidsretten fastslå hvorvidt Brønnserviceavtalen er «riktig» tariffavtale for TIOS, noe SAFE er sterkt uenig i.

Arbeidsrettsdommen vedrørende utenlandsavtale sier ingenting om at det er Brønnserviceavtalen som for fremtiden skal etterleves, sier Aleksandersen.

– SAFE tolker dommen fra Arbeidsretten slik at det er ettervirkningene fra NR-avtalen som nå gjelder frem til saken om tariffavtaleforholdet blir avklart. Konsekvensen av Arbeidsrettens dom er at NR avtalen gjelder fullt ut også på utenlands sokkel i kraft av de individuelle arbeidsavtaler og i kraft av tariffavtalens ettervirkninger.

SAFE vil derfor avklare ovenfor bedriften hvilke krav den ansatte på utenlandsoppdrag skal legge til grunn.

Sosial dumping akseptert?

At Arbeidsretten ikke vil stanse forsøk på sosial dumping setter SAFE store spørsmålstegn ved.

– Retten som skal ivareta norsk arbeidsliv og har mulighet til å være konkrete på dette, valgte her heller å la arbeidsgivers påstand om mulig rettstvist få avgjøre utfallet av søksmålet fra NHO.

For de TIOS ansatte er fremtiden fortsatt uavklart, selv om SAFE ser det positive i at Arbeidsretten nå har avklart lønn- og tariffrettslige forhold frem til september, ved at de beskriver i dommen at «NR-forpliktelsene» gjelder. Arbeidsretten er klar på at det er fredsplikt i tariffperioden for det som er direkte og indirekte regulert av tariffavtalen. Dette skal gi de ansatte forutsigbarhet.

Island Frontier. Foto: Hilde-Marit Rysst
Island Frontier. Foto: Hilde-Marit Rysst

Kampen om TIOS og tariffrettigheter er fortsatt ikke avsluttet, og ovenfor de ansatte, våre medlemmer og våre tillitsvalgte er dette sterkt beklagelig, slår Roy Aleksandersen fast.

– SAFE vil igjen gi vår honnør til de som står i denne krevende situasjonen. Tvil ikke, SAFE står side om side med dere. Dette er en kamp for oss alle i bransjen, ikke bare dere i TIOS!

Skriv ut siden