Arbeidstakerne skal involveres, ikke bare informeres

Arbeidstakerne skal involveres, ikke bare informeres

IO-møte på SAFE-huset Foto: Rebecca Bjerga

SAFE inviterte operatør-, boring- og serviceselskap til et heldagsmøte den 3. oktober med tema Integrerte Operasjoner: IO3 / IO4 / IOX. Dette er et samarbeid på tvers av tariffområder, klubber og bedrifter. Intensjonen med disse møtene er å utveksle informasjon om utviklingen av disse operasjonene i bransjen. 

SAFE inviterte operatør-, boring- og serviceselskap til et heldagsmøte den 3. oktober med tema Integrerte Operasjoner: IO3 / IO4 / IOX. Dette er et samarbeid på tvers av tariffområder, klubber og bedrifter. Intensjonen med disse møtene er å utveksle informasjon om utviklingen av disse operasjonene i bransjen. 

Tillitsvalgte og verneombud skal bli involvert i prosesser og risikoanalyser som blir gjort av selskapene, dette står skrevet både i Arbeidsmiljøloven og i hovedavtalene våre. Arbeidstakerne skal involveres, ikke bare informeres.

Med bakgrunn i utviklingen av integrerte operasjoner der mennesker, organisasjon, arbeidsprosesser og teknologi kombinerer krefter i en ny arbeidsmodell, mener SAFE at sikkerheten svekkes.

 decoding=
Martin Skogland, klubbleder i SAFE i Schlumberger Foto: Rebecca Bjerga

– Når nye modeller innføres, kan det oppstå nye problemer som de ansatte opplever på jobb. Ofte varierer rutinene fra bedrift til bedrift. Vi trenger disse møtene for å utveksle gode og dårlige erfaringer med integrerte operasjoner, sier klubblederen i Schlumberger, Martin Skogland.

Krevende å jobbe med dette hver for seg

– Det kan være uoversiktlig å jobbe alene med dette. Ved å samarbeide på tvers av områder og klubber, hjelper vi hverandre med å danne et reelt bilde av hvordan dette fungerer i praksis, sier han.

For SAFE er det viktig å følge med på hva som rører seg i bransjen vår, slik at vi kan være med å påvirke og opplyse hverandre om hva som foregår på rigger i Nordsjøen. Det kan være uoversiktlig å jobbe med dette alene, men sammen danner vi oss et godt bilde og har god kjennskap lokalt i hver klubb.

Samarbeid på tvers gir samhold og felles forståelse

– For SAFE som en organisasjon er det viktig at klubbene jobber sammen i saker som treffer flere klubber og på tvers av selskapene. Dette for å sikre at alle sitter med den samme informasjonen når det gjelder kommunikasjonen lokalt i bedriftene, sier forbundssekretær Thorbjørn Holger Opstad.

Dette er det andre IO-møtet som SAFE har hatt på tvers av klubbene, det første var tidligere i år. Det er et felles ønske fra de involverte klubbene om samhold mot slike utfordringer, nytt møte er satt 6. februar 2023. Det er også enighet om å ha slike møter to ganger i året.