Årets første SAFE-kurs 26. – 27. februar

Årets første SAFE-kurs 26. – 27. februar

Kurs og kompetanse er viktig i SAFE||Kursene på SAFE skolen har fått fine tilbakemeldinger. Du har med andre ord noe å glede deg til!|To av foredragsholderne

Årets første kurs i regi av SAFE skolen går i Stavanger. Det er et grunnleggende Trinn 1-kurs for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å lære mer for å kunne påta seg tillitsvalgtverv i forbundet.

Årets første kurs i regi av SAFE skolen går i Stavanger. Det er et grunnleggende Trinn 1-kurs for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å lære mer for å kunne påta seg tillitsvalgtverv i forbundet.

At kurset er grunnleggende, betyr at du som tillitsvalgt kurses i de nødvendige emnene som du har bruk for i dette arbeidet. Også erfarne tillitsvalgte vil ha glede av kurset. Man blir aldri for gammel til å lære nye ting, og ofte kan det være nyttig å se på gammel lærdom med nye, friske øyne.  I tillegg er det viktig at de garvede tillitsvalgte deler sine erfaringer med de unge som skal inn i rollen som tillitsvalgt.

 decoding=

SAFE skolen Trinn I består av følgende faste emner:

Grunnleggende SAFE historie og organisasjonslære

Grunnleggende kunnskap om tariffavtaler og hovedavtalen

Tillitsvalgtrollen, klubbarbeid og tillitsvalgtarbeid

Elektronisk verktøy tilgjengelig på www.safe.no – «Min Side»

Tillitvalgt kontra verneombud, forskjellige roller, hvordan samarbeide?

Presentasjonsteknikk

 decoding=

Det legges opp til diskusjoner om temaene, og i tråd med deltakernes  forventninger til kurs og innhold, gjør vi vårt beste for å imøtekomme ønsker om å spisse og/eller vinkle temaene slik at de passer til den enkelte klubbs behov.  I forbindelse med temadiskusjoner trekker vi inn metoder for saksbehandling og problem- og konfliktløsning  på lavest mulig nivå, på arbeidsplassen.

Kursene på SAFE skolen har fått fine tilbakemeldinger. Du har med andre ord noe å glede deg til!
Kursene på SAFE skolen har fått fine tilbakemeldinger. Du har med andre ord noe å glede deg til!

To av foredragsholderne, Bjørn Tjessem, SAFE og Tellef Hansen, gjør klar for oppsummering av diskusjon om tariffavtalenes betydning
To av foredragsholderne, Bjørn Tjessem, SAFE og Tellef Hansen, gjør klar for oppsummering av diskusjon om tariffavtalenes betydning.

En ekstra bonus: du blir kjent med mange andre dyktige medlemmer fra forskjellige klubber i SAFE, og får et godt grunnlag for å bygge gode og nyttige nettverk i forbundet.

Vi har felles middag om kvelden på en koselig restaurant i Stavanger.

Meld dere på til anita@safe.no innen 15. februar 2019.