Årsmøte i SAFE i Simon Møkster Shipping: Ønsker tariffavtale

Årsmøte i SAFE i Simon Møkster Shipping: Ønsker tariffavtale

|

Simon Møkster Shipping er en av de nye klubbene i SAFE på et nytt område for vår organisasjon, nemlig sjøfart offshore. Klubben gjennomførte sitt første årsmøte på SAFE-huset den 16. september 2022. Klubbleder Ørjan Grandal ønsker at flere på dette området skal mobilisere seg for å kunne stå sterkere sammen, slik at det kan kreves en tariffavtale.

Simon Møkster Shipping er en av de nye klubbene i SAFE på et nytt område for vår organisasjon, nemlig sjøfart offshore. Klubben gjennomførte sitt første årsmøte på SAFE-huset den 16. september 2022. Klubbleder Ørjan Grandal ønsker at flere på dette området skal mobilisere seg for å kunne stå sterkere sammen, slik at det kan kreves en tariffavtale.

Grandal har et ønske for samtlige i bransjen: stå sammen for bedre arbeidsvilkår. Han tror at ved å bli flere medlemmer på dette området, kan sjøfolk til slutt få større forhandlingskraft.

 decoding=
Klubbleder i Simon Møkster Ørjan Grandal Foto: Rebecca Bjerga

– Vi jobber nå for å sikre et rettferdig arbeidsliv og vilkår på samme nivå med andre offshore. Mange sjøfolk forlater jobbene for en jobb på rigg eller på land. 4×4-turnus er tungt, og det må kompenseres, sier Grandal.

Ønsker flere unge søkere i næringen

Nestleder i klubben, Torstein Døsen, merker at det er blitt mindre og mindre rekruttering blant de unge.

 decoding=
Torstein Døsen, nestleder i SAFE i Simon Møkster Foto: Thorbjørn Holger-Opstad

– Vi må få bedre vilkår slik at dette blir en attraktiv arbeidsplass for de unge. Vi må beholde den norske kompetansen i denne næringen, da er vi nødt til å endre kurs.

Vil puste liv i fagforeningsarbeidet på sjøen

– Vi har hatt et bra resultat på de månedene siden vi har satt i gang. Vi har fått et sterkt grunnlag som skal hjelpe oss til å få medlemmer på plass med å skape engasjement og interesse. Vi må puste liv i fagforeningsarbeidet på sjøen, sier klubblederen.

 Flere klubber dannes på sjøen

– Det er nå flere klubber som dannes på sjøen, det har spredd seg, vi ønsker en endring og SAFE sentralt er den støttende partneren i dette. Vi i de lokale klubbene sitter på makten lokalt, men med SAFE sitt støtte blir vi sterkere.

Ønsker at flere melder seg inn i SAFE

– Det er ikke noe å vente på, meld deg inn. Vi trenger nå medlemsmassen til å få klar tale, ha en sterkere posisjon for å kreve et rettferdig arbeidsliv og bedre arbeidsvilkår, sier Grandal.