Årsmøte SAFE i Seadrill 2020

Årsmøte i Seadrill 2020
Årsmøte i Seadrill 2020

SAFE i Seadrill avholdt årsmøte i Stavanger 14. – 15. oktober. I år ble det ett noe forkortet møte grunnet Covid-19 med høyt fokus på smittevern. Det ble uansett en kjekk samling med flere interessante innlegg fra gjester og mange gode diskusjoner.

Fra SAFE sentralt var nestleder Roy Aleksandersen på plass. Han tok klubben igjennom årets lønnsoppgjør og tvistestatus hvor nå SAFE har cirka 30 tvister liggende opp imot NR bare i forbindelse med Covid-19. Ellers så fortale han om stor medlemsvekst i SAFE og at klubben har stor tillit i medlemsmassen.

Marcel Wieggers, VP Operations
Marcel Wieggers, ny sjef VP Operations

Marcel Wieggers, VP Operations-harsh environment, er den nye sjeffen i selskapet, han tok seg tid til å komme innom årsmøtet, noe SAFE i Seadrill setter stor pris på. Wieggers fortalte om restruktureringen som har blitt gjort, status på riggene og selskapet generelt. En fin seanse med god toveis kommunikasjon, hvor han tok med seg innspill og tilbakemeldingene fra delegatene.

Her er valgresultatet og det nye styret:

Det er nå representanter fra alle seks riggene i styret, noe som er veldig bra og i tråd med valgkomiteens innstilling. SAFE i Seadrill vil også benytte anledningen til å takke tidligere styremedlemmer for innsatsen, og ønske de nye lykke til.

 • Leder: Arild Jenssen
 • 1 nestleder: Kim J Sande
 • 2 nestleder: Finn Vidar Lie

Styremedlemmer

 • Trond Wisnæs, West Elara
 • Svein Storetvedt, West Elara
 • Roger Orrestad, West Mira
 • Kjell Gunnar Aga, West Elara
 • Terje Engesland, West Linus
 • Magnus Klepp, West Bollsta
 • Ronny Sagevik, West Phoenix
 • Mads Haugen, West Hercules
 • Børge Gjelsten, West Mira
Skriv ut siden