Årsmøte SAFE i Archer  

Årsmøte SAFE i Archer  

SAFE i Archer Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Archer samlet 42 delegater til årsmøtet i Oslo 28. – 30. mars 2023 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Klubben har vokst godt i løpet av året, og nå har de levert krav om en til helfulltidsstilling på land fra august 2023. Klubbleder Reidar Rikstad ble gjenvalgt og fortsetter i ledervervet. Det ble ingen endringer i klubbens arbeidsutvalg (AU).

Fra SAFE sentralt var forbundsleder Hilde-Marit Rysst invitert til å orientere klubben om årets mellomoppgjør. Rebecca Bjerga, medieansvarlig i SAFE, informerte om SAFEs nye hjemmeside.

Se video fra årsmøtet

Eirik Windegaard, leder for plattformboring Norge i Archer, oppfordret klubben og alle i bransjen til å tenke sikkerhet. Han forteller om at det heldigvis ikke har vært noen store ulykker på Archer sine prosjekter, og roser de ansatte for dette.

Eirik Windegaard Foto: Rebecca Bjerga
Eirik Windegaard Foto: Rebecca Bjerga

Personalsjef i Archer, Gard A. Lunde, informerte klubben om bemanningssituasjonen, sykefraværet i bedriften og forebygging av dette.

Godt arbeid i klubben har hatt god effekt, tilstrømningen av nye medlemmer har gjort klubben mer robust.

– Klubben vår er i vekst, medlemstallet har økt mye de siste månedene. Vi er per i dag 516 medlemmer. Vi har allerede levert krav om ytterligere en heltids stilling på land, Rune Leirhaug ble valgt til denne posisjonen. Det er en forhandlingssak, vi regner med å ha denne på plass i løpet av sommeren i år, sier nestleder Raymond Hauge.

Raymond Hauge Foto: Rebecca Bjerga
Raymond Hauge Foto: Rebecca Bjerga

Hauge mener at utfordringen i bransjen er uforutsigbarheten i aktivitetsnivået.

– Utfordringene våre i klubben er variasjonen og uforutsigbarheten i bransjen, opp- og nedgang i aktiviteter, men vi ser at bedriften tjener penger, sier Hauge.

Egen avdeling for individuelt avlønnede

Det ble vedtatt på årsmøte at det skal opprettes en egen avdeling under SAFE i Archer for de individuelt avlønnede (IA). Avdelingen styrer seg selv og velger en kontaktperson. Kontaktpersonen fra avdelingen har rett til å være med under de lokale lønnsdrøftingene for IA i Archer.

Avdelingen kan fremme forslag til styret, årsmøtet og tarifforhandlinger. Det vil være en fordel om kontaktpersonen sitter i styret til SAFE i Archer. Egen Teams-kanal blir opprettet for gruppen. Avdelingen for IA er en forsøksordning og evalueres på årsmøte 2024.

Valget: her er resultatet av årets valg i SAFE i Archer

 • Leder – Reidar Rikstad (valgt 2023)
 • 1. Nestleder – Raymond Hauge
 • 2. Nestleder – Rune Leirhaug (valgt 2023 for ett år)
 • Sekretær – Allan Leirvik (valgt 2023)
 • Kasserer – Steinar Østhassel
 • Styremedlem – Tormod Berentsen (valgt 2023)
 • Styremedlem – Egil Holmefjord (valgt 2023)
 • Styremedlem – Magnus S. Baann (valgt 2023)
 • Styremedlem – Erik Oseassen
 • Styremedlem – Mats Hanssen
 • Styremedlem – Elena R. Kvaalen
 • Styremedlem – Torger Bjerknes
 • 1. Vara – Øystein Toen (valgt 2023)
 • 2. Vara – Eyvind Reme (valgt 2023)
 • 3. Vara – Arne T. Knutsen (valgt 2023)
 • 4. Vara – Rune Minde (valgt 2023)

Valgkomité 2024:

 • Leder – Magnus S. Baann
 • Medlem – Einar Giil
 • Medlem – Tormod Berentsen Vara – Egil Holmefjord