Årsmøte SAFE i Equinor 2024

Årsmøte SAFE i Equinor 2024

SAFE i Equinor sokkel årsmøte 2024 Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Equinor samlet tillitsvalgte til årsmøte i Stavanger. Et av agendapunktene var å presentere ny handlingsplan som skal synliggjøre fokusområder og mål for 2024, samt å vekke nysgjerrigheten hos de unge gjennom SAFE Ung-arbeidet. Under årsmøtet ble det vedtatt tre resolusjoner, en var å gi full støtte til sjøfolk som aktivt jobber med å etablere en tariffavtale på området sjøfart offshore.

– Årets lønnsoppgjør var et viktig tema. Fremgangsmåte og strategi for lønnsoppgjøret, talldata og viktige krav ble diskutert. Det ble holdt innlegg om praktiske forhold rundt en eventuell streik, rettigheter og de tillitsvalgtes rolle, forteller klubbleder Porfirio Esquivel.

  

Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga
Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga
Vil øke fokuset på ung-arbeidet

Andreas Kronheim og Benedikte Tindvik er begge ungrepresentanter i SAFE sokkel, det ble godt mottatt når de fikk støtte fra årsmøtet til arbeidet med å rekruttere og engasjere flere unge medlemmer i klubben.  

Benedikte Tindvik Foto: Rebecca Bjerga
Benedikte Tindvik Foto: Rebecca Bjerga

Vi la fram en handlingsplan, der en av våre hovedpunkter er SAFE Ung. Vi vil få de unge mer engasjert, for vi har hatt lite aktivitet på den fronten i det siste, men nå skal dette arbeidet opp å gå igjen, påpeker hun. 

Dette støttes av årsmøtet, involvering av de unge anses som en viktig del av klubbarbeidet i de neste årene. 

Andreas Kronheim Foto: Rebecca Bjerga
Andreas Kronheim Foto: Rebecca Bjerga

Vi har lagt fram et budsjett der vi skal blant annet dra på en tur til utlandet faktisk. Vi skal fortelle litt hvordan det er å være tillitsvalgt, litt om SAFE Skolen som en kan delta på, prøve å engasjere de unge. Det er veldig viktig at vi tenker på de i framtiden, sier Kronheim. 

Årsmøtet vedtok tre resolusjoner
  • SAFE i Equinor sokkel forventer at kravet om økt andel av norske råvarer også skal implementeres som et vektlagt element ved kontraktsulysning for leterigger, fartøy og all kantinedrift i Equinors tjeneste.
  • SAFE i Equinor årsmøte ber om at ledelsen tilrettelegger for et faktabasert kompetanseprogram der alle ansatte får innsikt i alt selskapet jobber med, med tanke på lavkarbon fremtiden.
  • Tariffavtale for SAFE-medlemmene i sjøfart.

Vi i SAFE Equinor sokkel gir våre kollegaer i SAFE sjøfart vår fulle støtte i kampen med å få etablere en tariffavtale. Sikring av tariffavtaler og forutsigbare arbeidsforhold er grunnleggende elementer for et rettferdig arbeidsliv. 

Vi i sokkel-klubben erkjenner betydningen av disse prinsippene for å skape trygge arbeidsplasser hvor ansatte kan trives og utføre sitt arbeid med verdighet. Deres kamp for disse rettighetene styrker ikke bare deres egen posisjon, men også hele samfunnet ved å fremme et rettferdig og trygt arbeidsmiljø.

SAFE i Equinor sokkel oppfordrer alle relevante parter til å engasjere seg i konstruktive forhandlinger og forhandle frem løsninger og avtaler som respekterer sjøfolkenes rettigheter og behov. 

Vi står tydelig og solidarisk med dem i deres kamp og håper denne støtteerklæringen bidrar til å øke bevisstheten rundt viktigheten av et rettferdig og verdig arbeidsliv. SAFE i Equinor sokkel vil følge saken tett og er forberedt på å støtte kampen for tariffavtale også gjennom sympatiaksjoner om det skulle bli påkrevd.

Valg

Klubben gjennomførte valg, og både nestleder Marius Mastad og HMS-ansvarlig Monica Martinsen ble gjenvalgt. Frank-Erik Øksnes kommer inn som nestleder der hvor Kristine Berge har fungert som vikar siden Idar Martin Herland gikk inn i vervet som forbundssekretær i SAFE sentralt. 

Det ble også valgt nye styremedlemmer, her er en liste over klubbens nye sammensetning for det kommende året:

LederPorfirio Esquivel
NestlederAnette Paula Nygård
NestlederMarius Mastad
NestlederFrank Erik Øksnes
HMS AnsvarligMonica Martinsen
KassererRoger Fimland Maurstad
  
StyremedlemBente Simonsen
StyremedlemKjell Ivar Nesvåg
StyremedlemRonny Haugsdal Thors
StyremedlemBrage Syrstad
StyremedlemKristine Berge
StyremedlemBenedicte Kjosaas
StyremedlemJohn Sigfred Hugøy
StyremedlemSivert Sekkenes Westad
StyremedlemHilde Marit Rysst
StyremedlemKenneth Veland
StyremedlemAsbjørn Moe
StyremedlemTor Egil Løvli
StyremedlemAgate L. Hamre
StyremedlemCathrine Eilertsen
StyremedlemTrond Cato Fylling
Styremedlem Inge Atle Solberg
Styremedlem SAFE UngAndreas Robberstad Kronheim
Observatører SAFE UngKristoffer Robin Aune 
Espen Trosvik
Isak Børve
Benedicte Tindevik 
  
1. Vara styremedlemÅge Ålhus
2. Vara styremedlemAnne Cathrin Grønnevig
3. Vara styremedlemAnders Brustad Vaka
4. Vara styremedlemStig Skar
5. Vara styremedlemMartin August Thorsen
6. Vara styremedlemTone Harsvik
7. Vara styremedlemRonny Svendsen
8. Vara styremedlemFrode Haaland Bjørndal

Det nye styret blir konstituert i mai.