Årsmøte SAFE i Equinor avdeling Sokkel 23. – 24. mars 2022

Årsmøte SAFE i Equinor avdeling Sokkel 23. – 24. mars 2022

||||||||Ingunn Svegården

SAFE i Equinor avdeling Sokkel hadde sitt årsmøte over to dager på Bristol Hotell i Oslo, med nesten 50 delegater til stede, i tillegg til gjester, observatører og verneombud. Gode og inspirerende foredragsholdere bidro til å motivere det gode foreningsarbeidet som tillitsvalgte gjør, samt å drøfte omstillingen bransjen vår står ovenfor.

SAFE i Equinor avdeling Sokkel hadde sitt årsmøte over to dager på Bristol Hotell i Oslo, med nesten 50 delegater til stede, i tillegg til gjester, observatører og verneombud. Gode og inspirerende foredragsholdere bidro til å motivere det gode foreningsarbeidet som tillitsvalgte gjør, samt å drøfte omstillingen bransjen vår står ovenfor.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst presenterte SAFE sin hjemmeside, fordeler, oppfordret til kurs og oppdatering av informasjonen på Min side.

Hvorfor holder vi på med olje og gass?

 decoding=
Aslak Sira Myhre Foto: Rebecca Bjerga

Aslak Sira Myhre, politiker, forfatter og «oljeunge» fra Stavanger, forklarte hvorfor det grønne skifte-debatten ikke bør tas av representanter og politikere som ikke har peiling på hva denne næringen faktisk betyr for hverdagslivet vårt.

– Hvordan kan vi leve uten fossil energi når 82 prosent av energiforbruket i verden er fossilbasert energi? Ved å bruke det vi finner under havbunnen er selve grunnen til at vi kan leve et normalt liv, sier han.

Myhre forklarer at oljenæringen bryr seg like mye om klima og fremtiden, og at omstilling kommer, men per i dag finnes det ikke gode nok alternativer til å erstatte fossil energi.

– Skiftet skal komme i teknologi og økonomi, men ny industri bygger alltid på gammel industri, det vi har bygget til nå må bli med oss videre, sier han.

Myhre får applaus når han roser det oljenæringen har bidratt med:

 1. Olje er en felles ressurs som har bidratt til rikdom, unikt i verden, ingen andre land har fått til dette, med 78 prosent skatt.
 2. Norge tar opp olje av sjøen med selvutviklet teknologi.
 3. Nordsjøen har blitt en del av fastlandet, med et sikkerhetsregime offshore som har blitt en fasit også onshore.

Informasjon om prosjekter i Equinor 

 decoding=
Gunnar Nakken Foto: Rebecca Bjerga

Gunnar Nakken, direktør for driftsteknologi i Equinor, kartla fremtiden på sokkelen, han fokuserte på samarbeidet for sikkerheten i bedriften, som består av et godt samarbeidsmiljø for å forebygge storulykker, hindre fallende gjenstander og unngå personskader. Nakken orienterte delegatene om investeringene, status for CO2-utslipp målene innen 2030 og verdiskapningen som var på hele 650 millioner kr til staten hver dag i 2021.

Ingunn Svegården
Ingunn Svegården Foto: Rebecca Bjerga

Direktør for fremvoksende markeder i Equinor, Ingunn Svegården, presenterte prosjektene som Equinor har på gang for å elektrifisere sokkelen ved hjelp av havvind. Hywind Tampen er verdens største vindprosjekt nå, og skal knyttes til Snorre og Gullfaks.

– Equinor har en unik sjanse til å knytte bransjer ved å skape diversifisert energikilder for å bygge det nye energilandet Norge. Målet er å skape verdikjeder som skal stå på egne bein, sa hun.

 Hvorfor dør kollegaene våre så tidlig?

 decoding=
Morten Olsen Foto: Rebecca Bjerga

Morten Olsen appellerte til sine kollegaer om å ta kjemisk eksponeringen på alvor, det å ta tidlig kontakt med sykepleier eller lege kan bidra til et mer reelt tall i registrerte tilfeller. Han oppfordret tillitsvalgte til å tørre å stille i media, nemlig for å sette lys på dette.

Norsk mat på norsk sokkel: Tenk globalt, handle lokalt

 decoding=
Dag Berild, Trond Cato Fylling, Mariann Tveter og Roger Maurstad Foto: Rebecca Bjerga

Dag Berild er overlege ved Infeksjonsavdelingen i Oslo Universitetssykehus og professor i infeksjonssykdommer. Han har forsket på antibiotika og antibiotikaresistens i 30 år og har skrevet tallrike vitenskapelige artikler og bokkapitler om emnet. Han mener vi står ovenfor en mer alvorlig pandemi når antibiotika slutter å virke.

– The more you use it, the more you loose it. Det er ukritisk og illegal bruk av antibiotika for vekst i dyr i mange land. Hovedproblemet er at de resistente bakteriene smitter over på oss. I Norge brukes ikke antibiotika på dyr eller fisk. Ved å redusere bruken av antibiotika, får vi mindre resistens. Tenk globalt, men handle lokalt, da må politikerne på banen, sier Berild.

 Hvorfor skal vi velge norsk mat?

Forfatter Marianne Tveter og skaperen av Heimkunnskap har en sønn som fikk en kronisk sykdom som i andre deler av verden er dødelig. Men, på grunn av velferdsstaten som ble til på grunn av oljenæringen, lever han i dag. Hun begynte også å se på maten vi spiser, på bonden som nesten ikke klarer å få ting til å gå rundt og grunnen vi importerer mat når vi kan produserer tryggere selv.

Årets tillitsvalgt

 decoding=
Årets tillitsvalgt Trond Cato Fylling og Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga

Trond Cato Fylling ble valgt som årets tillitsvalgt for hans generelle engasjement og innsats over år, i tillegg til hans stå på vilje for at oljearbeidere på sokkelen skal ha tilgang til norske råvarer, vi gratulerer.

Det nye styre i SAFE i Equinor klubben:

 decoding=
En del av styret i Equinor-klubben Foto: Rebecca Bjerga

Valg av nytt styre:

 • Leder: Terje S. Enes
 • Nestleder: Porfirio Esquivel
 • Nestleder: Marius Mastad
 • Nestleder: Idar Martin Herland
 • HMS leder: Monica Martinsen
 • Kasserer: Roger Fimland Maurstad
 • Styremedlem: Per Yngve Herlofsen
 • Styremedlem: Anders Tøkje
 • Styremedlem: Ole-Gunnar Rasmussen
 • Styremedlem: Anette Paula Nygård
 • Styremedlem: Trond Cato Fylling
 • Styremedlem: Agate L. Hamre
 • Styremedlem: Tor Egil Løvli
 • Styremedlem: Morten Olsen
 • Styremedlem Safe ung: Andreas Robberstad Kronheim
 • Vara styremedlem: Kjell Ivar Nesvåg
 • Vara styremedlem: Bente Simonsen
 • Vara styremedlem: Frank Thomas Ellingsen
 • Vara styremedlem: Benedicte Kjosås
 • Vara styremedlem: Anne Grønnevig
 • Observatør Safe ung: Karianne Tvete Undlien
 decoding=
Resolusjoner vedtas i klubben Foto: Rebecca Bjerga

Resolusjoner vedtatt på årsmøtet 2022:

«SAFE Sokkel i Equinor krever at slagordet «rett vedlikehold til rett tid» går fra teori til praksis. Stadige kutt i vedlikeholdet øker risikoen på våre anlegg hav og land. Både for tap av liv og helse, selskapets omdømme og økonomiske verdier. Man må sørge for gode prosesser, med reell arbeidstakermedvirkning, før man endrer vedlikeholdsstrategier. Det krever også tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Vi har ikke råd til flere ulykker og hendelser med bakgrunn i manglende eller feil vedlikehold.»

Enstemmig vedtatt

Bedre rammevilkår for hovedverneombud offshore

 «SAFE Sokkel i Equinor krever at pålegget fra Ptil på manglende samhandling og medvirkning, fører til bedre rammevilkår for hovedverneombud offshore og reel samhandling og medvirkning i Equinor.»

Enstemmig vedtatt

«Norske råvarer i Equinor» i kontrakter med underleverandører

SAFE i Equinor Sokkel oppfordrer sterkt Equinor til å innlemme Norske råvarer på norsk sokkel som et vektlagt prinsipp ved inngåelse av nye kontrakter i Equinors tjeneste. Safe i Equinor sokkel anerkjenner Equinor sin nye strategi og fokus på Norske råvarer, vi     forventer at strategien blir videreført og forsterket til også å gjelde våre underleverandører. SAFE i Equinor Sokkel forventer at dette vektlegges på linje med HMS og økonomi.

Enstemmig vedtatt

Medaljens bakside

SAFE krever større fokus på kjemisk eksponering på arbeidsplassen! De fleste av oss blir eksponert for kjemikalier og avgasser i arbeide vårt. Det er ikke akseptabelt. Vi kan ikke akseptere at flere og flere kollegaer blir syke av å gå på jobb. Vi forventer at myndighetene og selskapene tar dette på større alvor og beskytter arbeiderne bedre. SAFE krever ny gjennomgang av regelverket og hva som blir godkjent og aksepter som yrkesskade.

Enstemmig vedtatt