Årsmøte SAFE i Seadrill

SAFE i Seadrill avholdt årsmøte i Stavanger 15. – 16. september. Det ble en god samling, med flere interessante innlegg fra gjester og mange gode diskusjoner.

Fra SAFE sentralt var nestleder Kai Morten Anda på plass. Han hadde en morsom måte å gå gjennom viktige SAFE-temaer, nemlig med Kahoot-quiz.

– Vi er den største fagforeningen i Seadrill, med i underkant av 600 medlemmer, sier klubbleder Arild Jenssen. Vi hadde valg på ny ledelse og nytt styre, og direktøren i selskapet ble en av gjestene, sammen med to andre fra HR i Seadrill.

Årsmøte i Seadrill Foto: Rebecca Bjerga

Marcel Wieggers, VP Operations-harsh environment, Murdo Sangster, HR-manager og Helene Sundet, HR-supervisor, tok seg tid til å komme innom årsmøtet, noe SAFE i Seadrill setter stor pris på. Wieggers fortalte om restruktureringen som har blitt gjort, status på riggene og selskapet generelt. En fin seanse med god toveis kommunikasjon, hvor han tok med seg innspill og tilbakemeldingene fra delegatene.

Marcel Wieggers, , Merdo Sangster og Helene Sundet Foto: Rebecca Bjerga

Her er valgresultatet og det nye styret:

Det er nå representanter fra alle fem riggene i styret, noe som er veldig bra og i tråd med valgkomiteens innstilling. SAFE i Seadrill vil også benytte anledningen til å takke tidligere styremedlemmer for innsatsen, og ønske de nye lykke til.

 • Leder: Arild Jenssen
 • 1 nestleder: Kim J. Sande
 • 2 nestleder: Finn Vidar Lie

Styremedlemmer:

 • Trond Wisnæs, West Elara
 • Jan Ove Gulbrandsøy, West Elara
 • Roger Orrestad, West Linus
 • Kjell Gunnar Aga, West Elara
 • Terje Engesland, West Linus
 • Magnus Klepp, West Bollsta
 • Ronny Sagevik, West Phoenix
 • Rune Holven, West Hercules
 • Rune Andre Laugaland, West Phoenix
Det nye styret i Seadrill Foto: Rebecca Bjerga
Skriv ut siden