Årsmøte SAFE i Sodexo

Årsmøte SAFE i Sodexo Foto: Rebecca Bjerga
Årsmøte SAFE i Sodexo Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Sodexo hadde sitt årsmøte den 12. – 13. september 2022 på Kronen Gård i Sandnes. Det var 15 delegater pluss gjester som deltok. Temaer på årsmøtet var utfordringene i klubben, mangel på tillitsvalgte, samt gjennomgang av budsjett og resolusjoner.

Klubbleder i SAFE i Sodexo, Tom Ove Dyrnes, er bekymret for økende bruk av midlertidige ansatte i bransjen.

Tom Ove Dyrnes, klubbleder SAFE i Sodexo Foto: Rebecca Bjerga

– De største utfordringene vi har er oppsigelser og at det er mye bruk av midlertidige ansatte istedenfor faste ansatte. Det håper vi skal bli bedre etter hvert. Det er vår jobb framover, sier Dyrnes.

Aase Marie Dahle, tidligere medlem i SAFE i Sodexo ble også invitert på årsmøtet. Hun har jobbet i feltet i 15 år, på 24 forskjellige installasjoner. Hun har nå sluttet i jobben, men ble likevel invitert, noe hun syntes var hyggelig.

Aase Marie Dahle Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg har vært stolt av å være med i SAFE alle disse årene, SAFE er en fantastisk organisasjon, sier hun.

En ting som Dahle har erfart på alle riggene hun har jobbet på i alle disse 15 årene, er at arbeidskonflikter er vanligere enn en tror, derfor er det viktig å ha god hjelp når dette oppstår.

– Derfor anbefalte jeg hver og en av mine kollegaer til å komme over til SAFE, fordi jeg vet hva SAFE står for.

Vær en del av dette felleskapet!

 Videre forteller Dahle om viktigheten av å være organisert.

– Uforutsette ting skjer, men du er ikke alene, du har organisasjonen i ryggen og skal alltid være trygg på jobben, sier hun.

I år har det ikke vært valg, men det ble foretatt suppleringsvalg siden noen av styremedlemmene er gått over til 4Service i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Klubben vil ha ordinært valg i 2023.

Styremedlemmene i SAFE i Sodexo:

Leder: Tom Ove Dyrnes
Nestleder: Olav Lindland
Økonomiansvarlig: Randi Junker
1.Styremedlem: Jan Petter Birkeland
2.Styremedlem: Raymond Johannesen
3.Styremedlem: Marit Aune (sekretær)
4.Styremedlem: Liljan Sandåker

Vara: May Lise Tjorhom
Valgkomiteen og revisorer: Åse Gro Lindland og Lise Vestnes

Skriv ut siden