Årsmøtet til SAFE sokkel i Equinor er åpnet

Årsmøtet til SAFE sokkel i Equinor er åpnet

||||||

Leder Terje Enes åpnet årsmøtet med et kort tilbakeblikk på året som har gått. Han kom med en sterk oppfordring til delegatene om å holde en saklig tone i debattene, forankret i grunnplanets syn og meninger.

Leder Terje Enes åpnet årsmøtet med et kort tilbakeblikk på året som har gått. Han kom med en sterk oppfordring til delegatene om å holde en saklig tone i debattene, forankret i grunnplanets syn og meninger.

75 delegater og gjester er inkalt og invitert til SAFE sokkels årsmøte som holdes i Bergen fra 13. til 14.mars.

Under åpningen trakk Terje Enes fram de viktigste hendelser og saker som også er beskrevet i årsberetningen.

 decoding=

Viktigst er driftsbemanning og organisasjonstilhørlighet. Disse sakene har styret brukt mye tid på, og for driftsbemanningens del, er dette noe medlemmene kjenner på kroppen. Den gir mindre fleksibilitet i arbeidshverdagen.  Bemanningsprosessen i Undersøkelse, Produksjon, Norge (UPN) som inneholder nedbemanning på norsk sokkel, møter motbør fra foreningene i Equinor. I en protokolltilførsel til bedriftens  bemanningsplaner, sies det klart at man ikke ser noe rom for nedbemanning på sokkelen.

 

Enes nevnte godt arbeid med medlemsutvikling og insourcing og trakk fram enkeltpersoner som har bidratt til dette.

Beretning ble gjennomgått og etter en kort diskusjon ble beretningen vedtatt.

Nå er det duket for innledninger og diskusjon om organisasjonstilhørighet for SAFE sokkel.