Besøk hos TIOS

Besøk hos TIOS

Hilde-Marit Rysst besøker Island Frontier|Faksimile av artikkel i avisa Vestposten.

Hilde-Marit Rysst, SAFEs forbundsleder, har besøkt innretningen Island Frontier på Ågotnes. Forbundslederen ble godt tatt imot, forteller Vegard Risberg, klubbleder i TIOS.

Hilde-Marit Rysst, SAFEs forbundsleder, har besøkt innretningen Island Frontier på Ågotnes. Forbundslederen ble godt tatt imot, forteller Vegard Risberg, klubbleder i TIOS.

Klubbesøket oppe hos oss ble blant annet brukt til besøk på Island Frontier. Det var Hilde-Marit selv som ønsket dette, og folkene om bord syns det var svært hyggelig.

Hun var både høyt og lavt, og satte stor pris på omvisningen hun fikk.
Klubben arrangerte et felles møte for folkene om bord, hvor Hilde-Marit fortalte om SAFE, hvilke ulike utfordringer forbundet har, og ikke minst hvilke utfordringer ansatte som jobber på NR-området står ovenfor.

 decoding=

Det at lederen i forbundet kommer på besøk er sjelden vare sammenliknet med andre forbund, sier Vegard Risberg.

Det er kort vei fra oss her ute og til kontorene til SAFE sentralt, og det er en fordel vi SAFE-medlemmer har, og som vi setter stor pris på.
Hilde-Marit roste SAFE-medlemmene i klubben, og trakk fram samholdet medlemmene har vist overfor kollegaer ombord.
Dette samholdet gjør jobben til SAFE sentralt og lokalt, mye lettere.

Situasjonen i TIOS og IOC ble diskutert

Vegard Risberg viser til artikkelen i avisa Vestposten, der administrerende direktør i Island Offshore, Håvard Ulstein, kommer med sine meninger om NR- avtalen til journalist Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Det er trist å lese hva Ulstein tenker:

Vegard Risberg
Vegard Risberg

Faksimile av artikkel i avisa Vestposten.
Faksimile av artikkel i avisa Vestposten.

«Gullkanta tariffavtalar

Ulstein meiner kvar og ein må ta innover seg at heile samfunnet er i endring.

– Ting endrar seg frykteleg fort, og alle blir påverka av det. Viss nokon trur at ting skal halde fram slik det var før, vil dei bli skuffa, seier Håvard Ulstein.

Han fortel også at dei tilsette på Equinor-kontrakten vil nyte godt av tariffavtalane dei får.

– Dei tilsette på denne kontrakten har spesielle tariffar, spesielle rotasjonsordningar som er gullkanta for dei. Det er ein illusjon at det blir verande slik for alltid. Å jobbe to veker og ha fri fire veker er det eit fåtal menneske som får sjansen til, seier Ulstein.»

Utgangspunktet for artikkelen er en kontraktsforlengelse fra Equinor med Island Offshore og og brønnintervensjonsskipet Island Wellserver. Kontrakten forlenges med ett år, og selskapet en opsjon på nye tre år.

Ulstein sier videre til avisa at rederiet er optimistisk med tanke på tre båter som ligger i opplag. Han mener i hvert fall et par av disse har mulighet til å bli satt i arbeid i løpet av 2019.

TIOS-saken er høyt prioritert i SAFE

Onsdag 3. april var det et møte på SAFE-huset hvor saken ble diskutert.

Etter dette møtet er det klart at SAFE og Industri Energi er enige om veien videre, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

Valgene og prioriteringene til Island Offshore er oppsiktsvekkende, sier Aleksandersen videre, og han er klar i talen:

Enten får rederiet tilpasse seg lønns- og arbeidsbetingelser som ansatte i næringen

går på og levere inn anbud deretter, eller så får innretningene seile sin egen sjø. Bedriften
er tydeligvis ikke interessert i å betale for kompetansen mannskapet besitter. Kvalitet koster, kompetanse koster, høy regularitet koster, lojalitet – eierskap – ansiennitet koster.

Forutsigbarhet for de ansatte er fremmedord for rederiet, fortsetter Aleksandersen.

Det er de ansatte som skaper verdiene, og det er ikke slik at «jo billigere jo bedre.»

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop