Brønnserviceforhandlingene er i gang

Brønnserviceforhandlingene er i gang

||||

Endelig har det begynt å snu! Operatørene investerer og igjen er det penger i omløp. Oppdrag fordeles utover til leverandørene.

Endelig har det begynt å snu! Operatørene investerer og igjen er det penger i omløp. Oppdrag fordeles utover til leverandørene.

Tekst: Hilde-Marit Rysst

Brønnserviceforhandlingene startet tirsdag 14. mai og det skal etter planen forhandles også 15. mai.

Etter år med reallønnsnedgang, krever vi nå et bærekraftig resultat, et realt løft!

Siden bomstoppen startet i 2014 har vi stått i det, og vi har tatt kutt etter kutt i kostnader. Resultatene av kuttene rekker vi ikke å se, før neste kutt er i gang.

Ansvarsområde, flerfaglighet og crew er i stadig endring. Dette krever omstillingsevner og gir liten forutsigbarhet. De ansatte bidrar sterkt i disse endringene, det fortjener de anerkjennelse for.

Vi får klare tilbakemeldinger på rovdrift på de ansatte, turnusordning er en sagablott.
Bedriftene ønsker at det jobbes mer intensivt, og de skylder det på operatøren, på oppdragsgiver.
Arbeidsgiver trenerer ansettelser av kompetent personell. I stedet driver de heller rovdrift på de ansatte de har.

Hvor lenge har dere tenkt å holde på sånn?

Det er umulig å planlegge hverdagen med de skiftordningene som er i praksis nå. Det er kun innenfor en avgrenset tidsperiode dette er mulig.

Sykefravær vil øke, mistrivsel og frafall øker og folk sier opp jobbene sine. En vanlig uttalelse er «det er de smarteste som slutter først».   Tør bedriftene vente på det? At de beste hjernene går over til konkurrenter eller andre deler av bransjen?
Hvor lenge tror dere dette kommer til å gå bra? Både med personell og jobbkvalitet? Norge er verdensledende i HMS, og bransjen tåler ikke ulykker! Det gjelder både for folk, materiell og natur.

Generelt er det og viktig at vi merker at strømprisen har skutt i været og renten på vei opp.
KPI for det siste året ligger på tretallet…
Norsk økonomi er på full fart oppover, arbeidsledigheten på vei ned, svak krone styrker konkurranseevnen vår mot våre handelspartnere.

 decoding=

I år er det tall vi snakker om, og vi ønsker at et tillegg skal treffe flest mulig, altså et generelt tillegg!

Vi krever 5,5% i generelt tillegg, dette er helt klart et realistisk krav!

Allerede i 2012 startet diskusjon og forhandlinger om en harmonisering.
Brønnserviceavtalen har i mange år sakket akterut i forhold til de vi naturlig sammenligner oss med. Nå er det på tide at vi tar tak i den avtalen vi gjorde – om harmonisering.

Kravet vårt innebærer en start på en rettferdig lønnsutvikling. I forhold til gjennomsnittslønn på sokkelavtalen og BSA (Brønnserviceavtalen) ligger BSA 7,3% lavere. Da er det tatt hensyn til timetallet. BSA har et større timetall på sin avtale, det skiller de kjente 122 timene.

De ansatte må verdsettes og anerkjennes for sin innsats. Vi krever vår rettferdige del, vi står for resultatene, vi har vært med på kuttene, vi løper fortere.

Det blir spennende dager, og vi er her for reelle forhandlinger.

 decoding=

SAFE sin forhandlingsdelegasjon

Hilde-Marit Rysst
Reidun Ravndal
Roy Aleksandersen
Ove Andre Hagen
Ove Risa
Stian Espeland
Espen Johannessen
Stig Arne Pedersen
Halvor Olsen
Geir Haraldsen

Levard Olsen-Hagen