Brudd i forhandlingene i frontfaget

Etter stor avstand mellom partene, brøt Parat/SAFE forhandlingene med Norsk Industri den 15. mars. Oppgjøret går nå til mekling, med frist til 31. mars. Blir vi ikke enige, blir det konflikt fra 1. april, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Det er alltid et mål å få best mulig resultat for medlemmene uten å måtte gå til konflikt, men det handler om vilje fra arbeidsgiver, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Det norske samfunn og våre medlemmer har tydelige forventninger til årets resultat av oppgjøret, det oppnår vi kun hvis arbeidsgiver også anerkjenner det. Mekling starter 28. mars i Oslo, blir vi ikke enige, blir det konflikt fra 1. april, sier Rysst.

SAFE og partene er underlagt taushetsplikt under meklingen, og det vil derfor kun være mekler som kan informere underveis.

Skriv ut siden