Brudd i forhandlingene med NHO

Brudd i forhandlingene med NHO

NHO forhandlinger Foto: Trygve Bergsland/Parat

Torsdag brøt YS forhandlingene med NHO, og årets mellomoppgjør går nå til mekling. I NHO-oppgjøret forhandler YS Privat på vegne av SAFE, Delta, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet. Forbundene i YS Privat har totalt 55 000 medlemmer.

Anneli Nyberg er leder for YS Privat, hun er kritisk til at NHO ikke i større grad har kommet arbeidstakersiden i møte.

– Vi er bekymret for fremdriften i forhandlingene. Nå blir det mekling etter påske, 14. og 15. april. Blir det ikke mer fremgang under meklingen, enn det vi har sett så langt, er det fare for streik, sier hun.

Leder i YS Privat, Anneli Nyberg, og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid Foto: Vetle Daler
Leder i YS Privat, Anneli Nyberg, og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid Foto: Vetle Daler

SAFE og YS krever økt kjøpekraft

– Landet går så det suser, bedrifter med rekordoverskudd og lederlønninger inn i himmelen, SAFE er ikke det minste i tvil om at økt kjøpekraft må på plass. Ansatte har krav på sin rettmessige del av dette, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Leder for YS Privat sier arbeidstakerne i årets oppgjør må få økt kjøpekraft.

– Vi må ha et lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre dem en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Nyberg.

Hun sier det er bekymringsfullt at arbeidstakernes andel av verdiskapingen synker, samtidig som lønnsforskjellene øker.

– Større overskudd til eierne, mer i bonus og høye lederlønninger viser at det er rom for at ansatte skal få sin del av verdiskapingen, sier Nyberg.