Brudd i forhandlingene, NR-oppgjøret til mekling

Brudd i forhandlingene, NR-oppgjøret til mekling

SAFE brøt i dag lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund, NR. NR hadde satt av kun en dag til forhandlingene i årets mellomoppgjør, og allerede klokka seks på ettermiddagen var brudd i forhandlingene et faktum. Bakgrunnen for bruddet var at NR krevde et null-oppgjør, forteller SAFE-leder Hilde-Marit Rysst og 1. nestleder Roy Aleksandersen. – NR hadde ikke […]

SAFE brøt i dag lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund, NR. NR hadde satt av kun en dag til forhandlingene i årets mellomoppgjør, og allerede klokka seks på ettermiddagen var brudd i forhandlingene et faktum.

Bakgrunnen for bruddet var at NR krevde et null-oppgjør, forteller SAFE-leder Hilde-Marit Rysst og 1. nestleder Roy Aleksandersen.

– NR hadde ikke en eneste krone å tilby våre medlemmer. Ledende personell skulle imidlertid få opprettholde sine avtalte bonusordninger.

SAFE og de andre fagforbundene framsatte lønnskrav med samme ramme som ellers er gitt i samfunnet. Dette ble blankt avvist av NR.

– SAFE kunne ikke akseptere at våre medlemmer ikke får opprettholdt kjøpekraften sin, og tar derfor lønnsoppgjøret til mekling, sier Ryst og Aleksandersen.

SAFE kommer med ytterligere informasjon når møtedato for mekling foreligger.

Også Industri Energi og DSO valgte å bryte forhandlingene.