Brudd i forhandlingene om Brønnserviceavtalen

Brudd i forhandlingene om Brønnserviceavtalen

Forhandlingslederne Foto: Kolbjørn Andreassen

SAFE valgte å bryte Brønnserviceforhandlingene natt til torsdag. Schlumberger Norge AS har sagt opp særavtalen de har med den lokale SAFE Klubben i bedriften. For SAFE sin del er det viktig at særavtalen videreføres før Brønnserviceforhandlingene er ferdig forhandlet.

SAFE valgte å bryte Brønnserviceforhandlingene natt til torsdag. Schlumberger Norge AS har sagt opp særavtalen de har med den lokale SAFE-klubben i bedriften.

For SAFE sin del er det viktig at særavtalen videreføres før Brønnserviceforhandlingene er ferdig forhandlet. Dersom det ikke er en ny særavtale på plass, vil alle opparbeidede rettigheter falle bort, blant annet vil bedriften kunne sette flere ansatte ned i lønn med opptil 47%.

Det er kun SAFE sin særavtale i Schlumberger som er sagt opp. De andre SAFE-klubbene på Brønnservice er bekymret for at de kan bli utsatt for lignende behandling fra arbeidsgiverne til neste hovedforhandling.

– Det er trist at en bedrift velger å kaste alle bedriftene ut i mekling og mulig streik, på bakgrunn av interne forhold. Klubben krever kun en videreføring av dagens avtale, men det vil altså ikke bedriften imøtekomme, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som tok brudd! Denne kampen står vi skulder ved skulder for å bevare opparbeidede rettigheter! En for alle, alle for en!

Oppgjøret om Brønnserviceavtalen går til mekling. Dato vil bli fastsatt senere.