Brudd i frontfagsoppgjøret

Brudd i frontfagsoppgjøret

 Tirsdag brøt Parat forhandlingene i frontfaget med Norsk Industri. – Det var egentlig som forventet. Arbeidsgiversiden har vist liten vilje til reelle forhandlinger, sier tariffansvsarlig i SAFE, Roy Aleksandersen. – Motparten lener seg igjen på at Riksmekleren skal finne en løsning, i stedet for å gå inn i forhandlingene med mål om å finne løsninger, […]

 Tirsdag brøt Parat forhandlingene i frontfaget med Norsk Industri. – Det var egentlig som forventet. Arbeidsgiversiden har vist liten vilje til reelle forhandlinger, sier tariffansvsarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.

– Motparten lener seg igjen på at Riksmekleren skal finne en løsning, i stedet for å gå inn i forhandlingene med mål om å finne løsninger, fastslår Aleksandersen.

Det har ikke vært noen fremdrift i forhandlingene som startet tirsdag 8. mars, og i likhet med Fellesforbundet har også Parat brutt forhandlingene med Norsk Industri. Parat har partsrettighetene på Industrioverenskomsten, og forhandler også for SAFE-medlemmer på tariffområdet (ISO-området).

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune Aune, mener arbeidsgiversiden rir prinsipper, istedenfor å finne løsninger.  – Det ser ut som om vi har en felles forståelse av virkeligheten, men vi er ikke er enige om hva dette betyr økonomisk for våre medlemmer. Vi er heller ikke enige om spørsmål knyttet til tjenestepensjon, selv ikke når det gjelder krav som ikke medfører nye kostnader for arbeidsgiver, sier Aune.

Etterlyser forhandlingsvilje
Norsk Industri er ifølge Aune kun opptatt av ensidig å kunne diktere fremtidige pensjonsvilkår.
– Norske arbeidstakere tar i dag all risiko knyttet til innskuddspensjon, allikevel nekter arbeidsgiversiden å gi oss noen som helst innflytelse på forvaltningen av vår egen pensjonssparing. Dette er helt uakseptabelt og vi forventer en helt annen forhandlingsvilje når Riksmekleren nå kommer på banen, sier Aune.

Så langt i forhandlingene har arbeidsgiverne ifølge Aune heller ikke vært villige til å sikre en bedre og klarere forståelse av virksomhetsbegrepet.
– Vi har registrert en negativ utvikling der arbeidsgivere ikke ivaretar ansatte som må reise til sitt oppdragssted. For oss er det opplagt at disse har krav på å få dekket kostnader og særskilte tillegg knyttet til reise, sier Aune.

Han sier Riksmekleren i løpet av dagen formelt vil motta plassoppsigelse og oversikt over hvilke bedrifter som vil kunne bli tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige i meklingen.

Meklingsfrist 3. april
Tariffavtalen går ut 1. april, men meklingsfristen utløper klokken 24.00 natt til søndag 3.april.