Brudd i lokale forhandlinger i Wintershall

Brudd i lokale forhandlinger i Wintershall

Etter tre dagers lokale tarifforhandlinger har SAFE i Wintershall brutt forhandlingene med bedriften. Uenighetsprotokoll ble signert torsdag. – Selv med våre moderate krav, lyktes det oss ikke å komme til enighet med bedriften. Klubben er selvsagt skuffet over den forhandlingsviljen vi ble møtt med, sier leder i SAFE i Wintershall, Gro Gullhaug (bildet). Gullhaug understreker […]

Etter tre dagers lokale tarifforhandlinger har SAFE i Wintershall brutt forhandlingene med bedriften. Uenighetsprotokoll ble signert torsdag. – Selv med våre moderate krav, lyktes det oss ikke å komme til enighet med bedriften. Klubben er selvsagt skuffet over den forhandlingsviljen vi ble møtt med, sier leder i SAFE i Wintershall, Gro Gullhaug (bildet).

Gullhaug understreker at klubben la formuleringene i meklingsprotokollen fra den sentrale meklingen i sommer til grunn for sine krav i de lokale forhandlingene.

– Der signerte begge parter på at Frontfagoppgjøret i 2016 bygger på viktige prinsipper og intensjoner, som gir retning for etterfølgende lokale forhandlinger. Da forventet vi faktisk at bedriften ville stå ved dette. Det viste seg imidlertid at bedriften åpenbart ikke hadde til hensikt å følge opp disse forpliktelsene, de valgte istedenfor å legge seg på det som ble meklet frem hos riksmekleren. Og derfor hadde vi til slutt ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, fastslår Gullhaug.