Brudd i lønnsforhandlingene på NR-området

Brudd i lønnsforhandlingene på NR-området

Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst

SAFE og Norges Rederiforbund har ikke klart å komme til enighet i årets mellomoppgjør på flyteriggavtalen, partene skal til mekling i juni.

SAFE og Norges Rederiforbund kom ikke til enighet i årets mellomoppgjør på flyteriggavtalen, partene skal til mekling i juni.  

– Det har vært et godt samarbeid mellom alle tre forbund (SAFE, Industri Energi og DSO), og vi er omforent om at tilbudet fra Norges Rederiforbund var for lavt til at vi kunne godta dette. Det betyr at Riksmekleren må hjelpe oss til å finne løsning, om ikke blir det konflikt på NR-området, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

SAFE vil nå søke samarbeid for å legge en samlet strategi opp mot den kommende meklingen i juni.