Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

'- På tross av god dialog med motparten

Torsdag kveld 14. mars brøt YS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret i privat sektor. Nå går oppgjøret til mekling Riksmekleren.

Torsdag kveld 14. mars brøt YS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret i privat sektor. Nå går oppgjøret til mekling Riksmekleren.

– Vi har ikke klart å komme til enighet med NHO i forhandlingene. Vi har derfor meldt plassoppsigelse for alle våre medlemmer som er omfattet av disse forhandlingene, opplyser leder av YS Privat, Vegard Einan.

– YS kom til dette oppgjøret med et krav om betydelig reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere, sier Einan.

– Vi er inne i en konjunkturoppgang, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så og si ligget stille de siste fem årene. Derfor er det i år rom for at arbeidstakerne får en større del av verdiskapningen, mener lederen av YS Privat.

– På tross av god dialog med motparten, opplevde vi ikke at NHO var villige til å imøtekomme oss på de viktigste kravene våre. Vi har varslet brudd i forhandlingene og setter nå vår lit til at Riksmekleren kan hjelpe oss til å komme frem til en løsning. Ingen av partene ønsker konflikt, men blir vi ikke enige innen fristen, kan det bli streik i privat sektor fra 1. april, sier Einan.

Plassoppsigelsen gjelder medlemmer i følgende YS-forbund:

  • Delta
  • Negotia
  • Parat
  • SAFE
  • Yrkestrafikkforbundet

Nå går oppgjøret til mekling, med frist 31. mars kl. 24.

Tariffavtaler omfattet av plassoppsigelsen med NHO