Brudd i lønnsoppgjøret

Brudd i lønnsoppgjøret

Torsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret i privat sektor. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren etter påske. Dermed øker faren for storstreik i april.

Torsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret i privat sektor. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren etter påske. Dermed øker faren for storstreik i april.

– Vi har ikke klart å komme til enighet med NHO i forhandlingene. Vi har derfor meldt plassoppsigelse for alle de om lag 30 000 medlemmene våre i NHO-bedrifter fra forbundene Parat, Negotia, YTF, Delta og SAFE. Nå går oppgjøret til mekling over påske, med meklingsfrist 7. april kl. 24, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

De vanskeligste temaene i forhandlingene har vært AFP og tjenestepensjon.

– For oss har det vært viktig å tette hullene som ligger i dagens AFP-ordningen.  Den er god for de som får den til utbetaling, men det er for mange som uforskyldt faller ut av ordningen på tampen av arbeidslivet. Det kan ikke være sånn at man kan tape en million i pensjon dersom man mister jobben en måned før man fyller 62. Dette må vi rette opp, og det har vi ikke fått til i forhandlingene, sier Einan.

– Vi har vært tydelig på at vi ønsker en rettferdig tjenestepensjon for alle. I dag rammes de med veldig små stillinger, lav lønn og de under 20 år. Det finnes ingen gode argumenter for at det skal være sånn. Vi har dessverre ikke fått NHO med på dette, sier Einan.

Det har heller ikke blitt oppnådd enighet om de andre hovedkravene til YS herunder reallønnsvekst og at arbeidsgiverne skal dekke merutgifter til reise, kost og losji.

– Vi setter nå vår lit til at Riksmekleren kan hjelpe oss til å komme frem til en løsning. Ingen av partene ønsker konflikt, men blir vi ikke enige innen fristen, kan det bli storstreik i privat sektor fra 8. april, sier leder i YS Privat, Vegard Einan