Brudd i lønnsoppgjøret med Norges Rederiforbund

Brudd i lønnsoppgjøret med Norges Rederiforbund

SAFE har i årets mellomoppgjør for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel ikke kommet til enighet med Norges Rederiforbund (NR).

SAFE og Norges Rederiforbund kom ikke til enighet under årets mellomoppgjør for ansatte på flyteriggavtalen, og forhandlingene endte i brudd. I mellomoppgjør forhandler partene kun om økonomi. SAFE sitt krav var økt kjøpekraft for sine medlemmer.

– Tilbudet som lå på bordet var ikke akseptabelt for våre medlemmer. Det ville ikke gi oss økt kjøpekraft. Det blir en tur hos riksmekleren i Grensen 3 i Oslo på et senere tidspunkt, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Les mer om følgende emner: