Brudd i NR forhandlingene.

Brudd i NR forhandlingene.

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i.

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i.

Etter flere magre år hvor riggarbeiderne har tatt sin del av ansvaret, med lav lønnsutvikling og kontinuerlig effektivisering, mener SAFE at tiden er inne for en rettferdig fordeling av verdiskapningen.

Underveis i forhandlingene ble SAFE, Industri Energi og DSO enig om å føre samtaler sammen. Samlet kom vi frem til et felles krav som ble presentert for NR.

Det er stor avstand fra kravet vårt og fremlagt tilbud. SAFE valgte derfor å bryte forhandlingene.

SAFE vil nå søke samarbeid for å legge en samlet strategi opp mot den kommende mekling.