Forhandlingene på oljeoverenskomsten er i gang

Foto: Bjarte Lygre
Foto: Bjarte Lygre

Årets tarifforhandlinger mellom SAFE/Negotia og Norsk Olje og Gass/Norsk Industri har startet. Det er satt av en dag til forhandlingene.

Brudd i forhandlingene med Norges Rederiforbund

Etter to lange dager i Oslo hos Norges Rederiforbund ble det brudd i årets lønnsforhandlinger. Partene stod for langt fra hverandre til å kunne signere en enighet.

Forhandlingene på flytteriggavtalen er i gang

Årets lønnsforhandlinger mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) har startet for flytteriggansatte i hovedstaden. Det er satt av to dager til forhandlingene 18. og 19. mai. 

Plassoppsigelse sendt for alle på sokkelavtalen

Plassoppsigelse for alle SAFE sine medlemmer på sokkelavtalen til Riksmekleren er i dag blitt bekreftet mottatt. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet som kom fra Norsk olje og gass var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd og plassoppsigelse ble sendt.

Brudd i forhandlingene på brønnserviceavtalen

Forhandlingene på brønnserviceavtalen endte i brudd etter to dager. Et enstemmig forhandlingsutvalg i SAFE valgte å bryte forhandlingene med Norsk olje og gass torsdag ettermiddag. Våre medlemmer har nå lagt bak seg to år hvor de har stått på og levert av sin fritid når det gjelder krevende karantenekrav, sosial begrensning og ekstraordinær arbeidsinnsats for bedriften, bransjen og samfunnet. Årets lønnsforhandlinger går nå til mekling.

Forhandlingene på brønnserviceavtalen er i gang

SAFE sitt forhandlingsutvalg Foto: Rebecca Bjerga
SAFE sitt forhandlingsutvalg Foto: Rebecca Bjerga

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass (NOG) startet i dag, 11. mai. SAFE ser frem til konstruktive forhandlinger. SAFE stiller godt forberedt, med hele forhandlingsutvalget i de nye lokalene til NOG på Hinna Park. Partene har satt av to dager til forhandlingene.

Frontfagets meklingsresultat blir stående

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg
Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg

Etter endt uravstemning blant SAFE sine ISO-medlemmer, viste oppsummeringen at medlemmene ikke var fornøyde med årets forhandlingsresultat. Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for å godta resultatet. Da verken ja eller nei oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og den totale deltakelsen var under 2/3, så er det i henhold til Parats regler forhandlingsutvalget som avgjør forhandlingsresultatet. 

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen

Etter to dager med forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass under årets hovedforhandling på sokkelavtalen kom vi ikke til enighet. Årets hovedforhandlinger går nå til mekling. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet vi fikk var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd, sier forhandlingsleder Kai Morten Anda.

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass er i gang

Årets lønnsoppgjør for operatør, boring og forpleining er i gang. Dette er et hovedoppgjør hvor det forhandles om hele tariffavtalen. Det er satt av to dager til årets forhandlinger, med oppstart i dag 3. mai og avslutning 4. mai.