Plassfratredelse for NR-området

SAFE har oversendt plassfratredelse for 664 NR-medlemmer fra 27. juni 2019 kl.24:00.

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

Foto: Kjell Inge Brunsvik
Foto: Kjell Inge Brunsvik

HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen: hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler?

Hva vil Stortinget si om ny granskning av Alexander Kielland?

Også Oddleiv Tønnessen har vært en viktig medspiller i Kielland-nettverket. Her sammen med Kian Reme, Hilde-Marit Rysst og Marie Smith-Solbakken.
Også Oddleiv Tønnessen har vært en viktig medspiller i Kielland-nettverket. Her sammen med Kian Reme, Hilde-Marit Rysst og Marie Smith-Solbakken.

I løpet av dagen vil Stortinget behandle spørsmålet om Riksrevisjonen skal foreta ny granskning av Alexander Kielland-ulykken. Vi kommer tilbake med oppdatering av Stortingets behandling når den er klar.

SAFEs landsmøte vedtok flere resolusjoner

I tillegg til resolusjonen om norsk mat på norsk sokkel som får mye positiv oppmerksomhet, ble det vedtatt flere viktige resolusjoner. Støtte til sykehusstreiken er en av dem.

Norsk mat på norsk sokkel

Landsmøtet i SAFE vedtok flere resolusjoner, blant annet denne som krever norsk mat på norsk sokkel.

SAFElement 6. juni 2019

Juni startet med et vellykket landsmøte.

Brudd i lønnsforhandlingene i DeepOcean

Klubbleder i DeepOcean, Jan Olav Nordbø
Klubbleder i DeepOcean, Jan Olav Nordbø

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom SAFE i DeepOcean og bedriften etter to dager med forhandlinger. – Vi hadde forventninger om et anstendig oppgjør etter flere år med betydelig reallønnsnedgang som også innbefatter et midlertidig lønnskutt i ett år, sier klubbleder Jan Olav Nordbø.

SAFEs landsmøte er i gang

Hilde-Marit Rysst, SAFEs forbundsleder, åpnet landsmøtet med en gjennomgang av «rikets tilstand». Hardere linje fra arbeidsgiverne, særlig NR, gir oss mye ekstra arbeid, gledelig er et økende medlemstall.