Forhandlinger på Brønnserviceavtalen er i gang

Foto: Kolbjørn Andreassen
Foto: Kolbjørn Andreassen

Partene startet 20. oktober forhandlinger på Brønnsericeavtalen. SAFE forventer konstruktive og reelle forhandlinger. SAFE har forhandlet frem forskjellige resultater i årets oppgjør, og har tro på at vi også for Brønnservice området kan finne løsninger.

Årsmøte SAFE i Seadrill 2020

Årsmøte i Seadrill 2020
Årsmøte i Seadrill 2020

Seadrill avholdt årsmøte i Stavanger 14. – 15. oktober. I år ble det ett noe forkortet møte grunnet Covid-19 med høyt fokus på smittevern. Det ble uansett en kjekk samling med flere interessante innlegg fra gjester og mange gode diskusjoner. Fra SAFE sentralt var nestleder Roy Aleksandersen på plass.

SAFE anker til Høyesterett

Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen

Flertallet i Arbeidsretten ga NHO medhold i at TIOS Crewing kan flytte SAFE medlemmer fra flyteriggavtalen til Brønnservice avtalen.

Negativ utvikling: – Flere alvorlige hendelser bekymrer

Anne Myhrvold, Ptil-direktør. Foto: Mette Møllerop
Anne Myhrvold, Ptil-direktør. Foto: Mette Møllerop

Ptil er bekymret over økende antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten og ber selskapene prioritere arbeidet med sikkerhet. – Summen av det vi ser nå, av sterke og svake signal, gjør oss urolige, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i et nyhetsoppslag på ptil.no

Nye, gratis kurs til deg som ønsker mer kompetanse

Illustrasjonsbilde fra Statfjord B. Foto: Harald Pettersen.
Illustrasjonsbilde fra Statfjord B. Foto: Harald Pettersen.

Bransjeprogram for olje- gass- og leverandørindustrien – Kompetanse Norge, gir alle mulighet til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring.

Møte med HMS-utvalget før Kongressen 2020

HMS-utvalgte på SAFE-huset
HMS-utvalgte på SAFE-huset

HMS-utvalget har hatt møte på SAFE-huset med to hovedtemaer: Kongressen 2020 og yrkesskadeforsikring.

SAFE i Transocean, sterkt kritisk til prosessene i bedriften

Klubbleder i SAFE i Transocean, Steinar Nesse, og forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, på riggbesøk i Transocean. Nå tas det tak i innleieproblematikken. Foto: Halvor Erikstein
Klubbleder i SAFE i Transocean, Steinar Nesse, og forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, på riggbesøk i Transocean. Nå tas det tak i innleieproblematikken. Foto: Halvor Erikstein

Transocean har redusert driften fra åtte til sju rigger. Det har resultert i at 90 til 100 ansatte har blitt oppsagt, og enda flere har fått oppsigelse i stilling, men samtidig fått tilbud om en lavere stilling.

Ingen avklaring i Arbeidsretten vedrørende når man skal tilbake på lønn etter streik

Advokat Bjørn Inge Waage førte saken for SAFE i Arbeidsretten. Foto: Rebecca Bjerga
Advokat Bjørn Inge Waage førte saken for SAFE i Arbeidsretten. Foto: Rebecca Bjerga

SAFE må ta til etterretning at Arbeidsretten ikke gir oss endelige avklaringer knyttet til rutiner vedrørende når lønnsplikten gjeninntrer etter konflikt, sier forbundsleder i SAFE Hilde-Marit Rysst.