DeepOcean AS – nedbemanningsprosess på tross av høyt aktivitetsnivå og rekordhøy bruk av innleid personell

DeepOcean AS – nedbemanningsprosess på tross av høyt aktivitetsnivå og rekordhøy bruk av innleid personell

Jan Olav Nordbø - Klubbleder i SAFE DeepOcean Foto: Rebecca Bjerga

DeepOcean AS er i hardt vær etter avsløringene i E24, som har gravd i dokumenter og sporet de mange millionene som DeepOcean skal ha fått i 2020 i koronastøtte. Selskapet varslet likevel våren 2020 om mulige masseoppsigelser, samtidig som aktivitetsnivået var rekordhøyt. Det ble også brukt mye innleid personell, SAFE mener dette er en håndtering som en norsk arbeidsgiver umulig kan være stolt av.

DeepOcean AS er i hardt vær etter avsløringene i denne E24-artikkelen. Leder og nestleder i SAFE-klubben i selskapet, Jan Olav Nordbø og Rune Hundhammer, ble kontaktet av avisen for å få kommentarer på nedbemanningsprosessen som ble startet i selskapet våren 2020. I denne perioden var det rekordhøyt aktivitetsnivå og en stor andel innleid personell. E24 har gravd i dokumenter og sporet de mange millionene som DeepOcean skal ha fått i 2020. SAFE mener dette ikke er verdig et norsk arbeidsliv. 

DeepOcean AS søkte om penger fra staten, gjennom ordningen for kontantstøtte til bedrifter, for periodene mars, april, mai og juni 2020. Ordningen ble opprettet i all hast for å unngå unødvendige konkurser og sikre norske arbeidsplasser gjennom pandemien. Likevel varslet selskapet våren 2020 om mulige masseoppsigelser for rundt halvparten av bedriftens ansatte, ifølge bedriftens årsregnskap for 2020.

– Ansatte gikk i seks måneder uten å vite om de fikk beholde jobben eller ikke, sier Nordbø. Det var belastende og unødvendig. Denne prosessen burde ha vært avsluttet på et mye tidligere tidspunkt.

Nedbemanningsprosessen har vært veldig krevende

Prosessen om mulige oppsigelser pågikk helt fram til slutten av 2020. Denne endte med at klubben måtte signere en protokoll som gir bedriften anledning til å overføre arbeidsdager fra 2021 til 2022. i ytterste konsekvens betyr dette at ansatte risikerer en ekstra offshoretur uten kompensasjon.

– De dårlige prognosene bedriften la til grunn ved starten av prosessen, slo aldri til og aktivitetsnivået forble høyt gjennom hele året. Det skulle bare mangle at vi avsluttet prosessen uten oppsigelser, sier Nordbø. Men vi sitter i dag igjen med en helt unødvendig protokoll som bedriften gjentatte ganger har nektet å kansellere.

De tillitsvalgte har hatt det tøft i denne perioden. Nedbemanningsprosessen har vært veldig krevende, men også lærerik, mener Nordbø.

– Likevel tenker jeg som leder for klubben mest på den enkelte ansatte som måtte vente alt for lenge i uvisshet om de hadde inntekt til familien fremover.

Nedbemanningsprosessen har vært veldig krevende

Prosessen om mulige oppsigelser pågikk helt fram til slutten av 2020. Denne endte med at klubben måtte signere en protokoll som gir bedriften anledning til å overføre arbeidsdager fra 2021 til 2022. i ytterste konsekvens betyr dette at ansatte risikerer en ekstra offshoretur uten kompensasjon.

– De dårlige prognosene bedriften la til grunn ved starten av prosessen, slo aldri til og aktivitetsnivået forble høyt gjennom hele året. Det skulle bare mangle at vi avsluttet prosessen uten oppsigelser, sier Nordbø. Men vi sitter i dag igjen med en helt unødvendig protokoll som bedriften gjentatte ganger har nektet å kansellere.

De tillitsvalgte har hatt det tøft i denne perioden. Nedbemanningsprosessen har vært veldig krevende, men også lærerik, mener Nordbø.

– Likevel tenker jeg som leder for klubben mest på den enkelte ansatte som måtte vente alt for lenge i uvisshet om de hadde inntekt til familien fremover.

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Ikke verdig et norsk arbeidsliv

SAFE mener at det er trist at en så stor aktør som DeepOcean ikke verdsetter sine ansatte mer, enn at de lar en utidig nedbemanningsprosess pågå over unormalt lang tid. Selskapet benyttet seg av pandemisituasjonen og søkte økonomisk støtte for bedrifter som risikerer å gå konkurs, samtidig som det var et utrolig stort innleiebruk i bedriften. Dette er en håndtering som en norsk arbeidsgiver umulig kan være stolt av. Denne situasjonen er flau på bedriftens vegne, og ikke verdig et norsk arbeidsliv. 

– En nedbemanningsprosess er veldig belastende for den enkelte i seg selv, og dette var selvfølgelig enda vanskeligere i koronasituasjonen, sier Rysst. Når bedriften både får økonomisk støtte fra staten og oppdrag som økte aktivitetsnivået, burde første melding til egne ansatte vært at nedbemanning ikke var nødvendig. Normalt ønsker bedrifter å trygge sine ansatte, det virker ikke som DeepOcean har fokus på det

Sosial dumping, innleie i stort omfang og innleide på vilkår langt under tariffen

Flerbruksbransjen er en bransje nesten uten lovverk. Det er en sak SAFE har jobbet med over lengre tid. Sosial dumping, innleie i stort omfang og innleide på vilkår langt under tariffen. De innleide er i stor grad utlendinger, som avlønnes i forhold til det landet de kommer fra. Dette gir en uthuling av normale lønns- og arbeidsvilkår, og SAFE oppfatter det som utidig fra bedriftens side. 

– DeepOcean har opprettet et eget utleieselskap som benyttes som innleiebedrift. Dette er nordmenn som avlønnes på andre vilkår enn egne ansatte. SAFE forbereder i disse dager rettsaken som omhandler nettopp innsyn i disse vilkårene. SAFE krever at de innleide skal avlønnes på like vilkår som egne ansatte.