Deepwater: – Boredybden ikke årsaken, hevder OLF

Deepwater: – Boredybden ikke årsaken, hevder OLF

– Det var ikke boredybden på 1500 meter som forårsaket katastrofen, men dybden gjorde det mer krevende å samle opp oljen, sier Jan Krokeide i OLF. Han tror verken miljøkonsekvensene vil være så store om ett år eller at det er grunn til å endre det norske regelverket. OLF mener også at mediadekningen av ulykken […]

– Det var ikke boredybden på 1500 meter som forårsaket katastrofen, men dybden gjorde det mer krevende å samle opp oljen, sier Jan Krokeide i OLF.

Han tror verken miljøkonsekvensene vil være så store om ett år eller at det er grunn til å endre det norske regelverket.

OLF mener også at mediadekningen av ulykken har vært misvisende.

– Media har hatt en ekstrem fokusering på at dette er USAs største miljøkatastrofe. Jeg er ikke sikker på at vi om ett års tid vil se så ekstremt store miljøkonsekvenser, sa boresjef Jan Krokeide i OLF i et foredrag på ODV. Men han understreket at man heller ikke skal bagatellisere miljøsiden. Likevel synes det faktum at 11 personer omkom og ti-femten ble skadet, å ha forsvunnet i dekningen, mener han.

– Det var ikke dybden som forårsaket ulykken. Den kunn width=e like godt skjedd på femti og hundre meters dyb. Selvsagt ble utfordringen i å samle opp oljen på 1500 meters dyp større enn den ville vært på 50 meter, sier Krokeide og legger til at man på norsk sokkel opererer lite på disse vanndybdene, selv om Shell har boret to brønner i Norskehavet på lignende dyp.

Les hele saken på Offshore.no: – Kunne også skjedd på 50 meters dyp