Delvis tap i Arbeidsretten om sykdom i ferie

Delvis tap i Arbeidsretten om sykdom i ferie

|

SAFE vant ikke fram i Arbeidsretten om at skiftarbeidere som blir sykmeldt i ferien skal få avvikle ny ferie i sine arbeidsperioder. Saken har bakgrunn i en ansatt ved Statoil Mongstad,som etter å ha vært syk i ferien, fikk pålegg om å ta ut ny ferie i friperioder i sinoppsatte skiftplan. – Dommen er dypt […]

SAFE vant ikke fram i Arbeidsretten om at skiftarbeidere som blir sykmeldt i ferien skal få avvikle ny ferie i sine arbeidsperioder. Saken har bakgrunn i en ansatt ved Statoil Mongstad,som etter å ha vært syk i ferien, fikk pålegg om å ta ut ny ferie i friperioder i sinoppsatte skiftplan. – Dommen er dypt skuffende, sier SAFE-advokat Elisabeth Bjelland.

Last ned dommen HER

SAFE hevdet i Arbeidsretten at ferieloven er gjort til tariff-norm i Oljeoverenskomsten, og at dette måtte medføre at sykdom i ferie skulle gi en reduksjon i årstimetallet tilsvarende sykmeldingsperioden.

Retten har imidlertid kommet til en annen vurdering:

” Arbeidsretten kan ikke se at det av ferielovens bestemmelser kan utledes noen rett til at det skal gjøres fratrekk av arbeidstid ved avvikling av ny ferie for ansatte som blir/er syk i opprinnelig fastsatt ferie. Når det arbeides etter en «nettoplan» er det ved oppsett av denne gjort fratrekk for de 168 timer som ferien utgjør i en arbeidsordning med 33,6 timer per uke. Ytterligere reduksjon i arbeidstiden tilsvarende sykmeldingsperioden vil i realiteten innebære nedsettelse av arbeidstiden. Nedsettelse av arbeidstid uten tilsvarende lønnstrekk vil være tariffstridig.

I arbeidstidsordninger hvor det arbeides etter en «nettoplan» fremgår det når arbeidstakerne skal arbeide, når friperiodene er og når ferie skal avvikles. Konsekvensene av å bli syk i det tidsrom som er fastsatt for avvikling av ferie adskiller seg ikke fra sykdom som måtte inntreffe i friperiodene som arbeidstakerne har i løpet av året som følger av arbeidstidsordningen. Sykdom i en friperiode medfører ikke at arbeidstaker har rett til å få ny friperiode med tilsvarende fratrekk av arbeidstid.”, heter det i dommen.

– Jeg er dypt skuffet over dommen. Vi taper fordi Statoil har laget en ”nettoplan” der ferien er lagt inn i arbeidsplanens friperioder.Elisabeth Bjelland Jeg konstaterer imidlertid at rettens flertall gir SAFE medhold i at henvisningen til ferieloven i tariffavtalen har en juridisk betydning utover å være en ren opplysningsbestemmelse, slik NHO hevdet i retten. Det er en delvis seier, men desto mer skuffende er det derfor at Arbeidsretten ikke følger oss videre når det gjelder virkningene av dette, sier SAFE-advokat Elisabeth Bjelland.