Den digitale oljearbeider

Hilde-Marit Rysst gjest i Ptil sin podcast Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst gjest i Ptil sin podcast Foto: Rebecca Bjerga

Digitalisering endrer petroleumsnæringen radikalt og vil bety store endringer for mange ansatte. Men hvordan blir framtidens arbeidshverdag for den digitale oljearbeider? 

Petroleumstilsynet har skrevet en artikkel om hvordan innføring av ny teknologi og nye løsninger i oljebransjen fører til store omveltninger i arbeidsoppgaver og organiseringen av arbeidet.

Hilde-Marit Rysst ble invitert til å delta i debatten om digitaliseringen i energisektoren. Forbundslederen deltok i Ptil sin podcast som du kan lytte til her, den digitale oljearbeider, og i filmen om dette temaet som ligger ute på You Tube. Endringene omfatter alt fra bruk av droner, bærbar teknologi og sensorer på klær og utstyr til nye samhandlingsformer og beslutningsstøtte for automatiserte systemer.

– Det er det som er viktig, de må være supplemeter til dyktige, kompetente, fagutdannede arbeidere, som kan da benytte seg av teknikken til å gjøre det enda bedre, sier Rysst.

Se video

Nye tekniske løsninger kan imidlertid også medføre ny risiko – ofte fordi menneskene som skal bruke systemene, kommer i bakgrunnen.

Seniorrådgiver i Petroleumstilsynet (Ptil), Linn Iren Bergh, leder oppfølgingen av næringens digitaliseringsarbeid. Bergh ser mange sikkerhetsgevinster knyttet til de nye tekniske løsningene næringen nå tar i bruk, men disse nye tekniske løsninger kan imidlertid også medføre ny risiko – ofte fordi menneskene som skal bruke systemene, kommer i bakgrunnen.

– Innen boring og brønn, for eksempel, brukes det i økende grad digital brønnplanlegging og automatiserte boreoperasjoner. Det gir borepersonellet økt beslutningsstøtte til å utføre jobben sin – ved at systemet varsler om feil hvis det oppstår utfordrende situasjoner. På den måten kan de gripe inn tidligere, forklarer hun.

– I våre tilsyn ser vi ofte at det er manglende oppmerksomhet mot menneskelige aspekter når digitale løsninger utvikles og testes, sier Bergh. Kunnskap om mennesket og hvordan vi yter i gitte situasjoner, må tas med i alle deler av utviklingen – fra designfasen til bruk. Dette betyr at utstyr må utformes basert på brukernes ulike behov.

Les hele artikkelen her. Artikkelen er hentet fra Ptil sitt tidsskrift Dialog, som har som formål å åpne for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet.

 

Skriv ut siden