Den såkalte “røykesaken” kan ende i arbeidsretten

Den såkalte “røykesaken” kan ende i arbeidsretten

Idar Martin Herland fikk advarsel|Stolt oljearbeider

Etter flere omganger med forhandlinger uten resultat mellom organisasjonene, vurderer nå SAFE i Equinor, SAFE og YS å ta saken til tillitsvalgt Idar Martin Herland til arbeidsretten.

Etter flere omganger med forhandlinger uten resultat mellom organisasjonene, vurderer nå SAFE i Equinor, SAFE og YS å ta saken til tillitsvalgt Idar Martin Herland til arbeidsretten.

Saken startet med et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, «Misnøyens beger renner over». Her tar Idar Martin Herland, tillitsvalgt for SAFE lokalt på plattformen Kristin, opp problemstillinger rundt styringsretten til Equinor som går på kollisjonskurs med medbestemmelse og samarbeid mellom ledelse og ansatte for å løse utfordringer på arbeidsplassen.

Brudd på hovedavtalen

Jurist og områdesekretær i SAFE, Levard Olsen-Hagen, sier at SAFE reagerer på advarselen.

– Herland har signert leserinnlegget som tillitsvalgt, ikke som vanlig arbeidstaker. Det er en stor forskjell. Tillitsvalgte skal ikke meddeles skriftlig advarsel i utøvelsen av tillitsvervet uten saklig grunn. Vi vurderer nå om denne saklige grunnen er tilstede, sier Olsen-Hagen, og viser til at i denne saken har Herland tatt opp forhold på arbeidsplassen. Det gjør saken mer alvorlig. Saken handler derfor om ytringsfrihet.

Det startet med «røykesaken»

Den konkrete saken som førte til innlegget var ledelsens ønske om å fjerne røykerom på sokkelen. Herland viste til stor støtte fra ikke-røykere om bord. Disse var med å starte Facebook-gruppa «Stopp mobbing av røykere som arbeider på norsk sokkel».

Mange av dem røyker altså ikke. «Men de er sinte. Det som tenner gnisten, er jo bedriftens fremgangsmåte», skrev Herland i innlegget.

Herland påpekte også faren for storulykke på sokkelen når trepartssamarbeidet forvitrer.

«Ikke fordi vi mobber dem som røyker, men på grunn av måten vi styrer virksomheten på. Nettopp fordi trepartssamarbeidet har strandet. For dessverre er beslutningstakerne i Norges største selskap akkurat like arrogante og kunnskapsløse når det gjelder det å styre risiko for storulykker. De kjører på. Bruker styringsretten, uten å lytte til dem som har skoene på.»

Forhandlinger uten resultat

Det har vært forhandlinger mellom Equinor og SAFE-klubben uten noen løsning. Heller ikke forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass førte fram. Før sommeren var saken til behandling hos hovedorganisasjonene YS og NHO, også her uten resultat. Neste steg er derfor arbeidsretten hvor saken kjøres som brudd på Hovedavtalen.

 

Illustrasjon: Bitrunner

Bitrunner har illustrert saken med en av sine treffende tegneseriestriper.
Bitrunner har illustrert saken med en av sine treffende tegneseriestriper.