‘- Det å være tillitsvalgt er ikke bare en jobb, men også en livsstil

‘- Det å være tillitsvalgt er ikke bare en jobb, men også en livsstil

|||||

Angelina Anda går på ungdomsskole og har hatt sin arbeidsuke hos oss i SAFE. Arbeidsuken skal gi elevene innblikk i en vanlig arbeidsdag, samt teoretisk og praktisk erfaring med utdanningsmulighetene i yrkeslivet. Les hvordan hun opplevde en arbeidsuke hos oss og hva hun mener om oljebransjen. 

Angelina Anda går på ungdomsskole og har hatt sin arbeidsuke hos oss i SAFE. Arbeidsuken skal gi elevene innblikk i en vanlig arbeidsdag, samt teoretisk og praktisk erfaring med utdanningsmulighetene i yrkeslivet. Les hva hun fant ut om tillitsvalgtrollen og hva hun mener om oljebransjen. 

Tekst skrevet av Angelina Anda

SAFE er en grasrotorganisasjon og et fagforbund innen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). SAFE jobber for et rettferdig arbeidsliv for ansatte innen olje- og energinæringen.

– En del av det å være tillitsvalgt er at man må være givende, forteller nestleder Kai Morten Anda. Man må ha lyst til å hjelpe andre til enhver tid, slik at de får et bra arbeidsliv, det er det jobben går ut på. I oljebransjen vil man møte mange ulike mennesker, medlemmer, politikere, arbeidsgiverrepresentanter og ikke minst andre tillitsvalgte.

Som tillitsvalgt i SAFE opplever man en variert hverdag. Man må i flere møter og får mange telefoner, men man opplever også å reise mye, seminarer, saksbehandlinger, lønnsforhandlinger, og av og til møte i Arbeidsretten. Det er noe nestlederen liker med jobben sin.

– Arbeidsdagene er varierte, jobben som tillitsvalgt tar mye tid, selv på fritiden, sier han.

Man vil få mailer og telefoner til  sent på kveldene og i helgene. Det vet jeg selv, fordi Kai Morten er min far. Selv om det ikke er en slitsom jobb fysisk, tar det mye energi og det kan fort påvirke både humør og tid.

 decoding=
Angelina Anda og Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga

Yrket krever at man jobber med både seg selv og andre, det krever at man er givende og gjør ting så godt man kan for å hjelpe andre. Man vil støte på flere utfordringer med ulike mennesker, og det krever derfor at man er tålmodig og klarer å ha god kontroll.

 decoding=
Angelina traff olje- og energiministeren Terje Aasland (AP) Foto: Rebecca Bjerga

Selv om det tar mye tid og energi er det et viktig yrke. Det er viktig å ha engasjerte mennesker på arbeidsplassen, som er løsningsorienterte og ønsker å tenke nytt.

I vår generasjon blir oljen sett på som en miljøtrussel, forskning viser at det stemmer, men samtidig er oljen en av de største og viktigste energikildene vi har. Dersom vi skal kutte ned oljeproduksjonen, krever det at vi finner andre løsninger.

Noen mener vi ville gjort det dersom vi ikke fant oljen, men da ville ikke Norge vært så langt framme i utviklingen som det vi er i dag.