Det ble seier for Idar Martin Herland i Arbeidsretten

Det ble seier for Idar Martin Herland i Arbeidsretten

Stolt oljearbeider

Dette er en rettferdig seier, sier tillitsvalgt i SAFE sokkel i Equinor, Idar Martin Herland om dommen i Arbeidsretten. Alle tillitsvalgte, alle fagforeninger og en samlet arbeiderbevegelse har vunnet. Vi har vunnet alle sammen.

Dette er en rettferdig seier, sier tillitsvalgt i SAFE sokkel i Equinor, Idar Martin Herland om dommen i Arbeidsretten. Alle tillitsvalgte, alle fagforeninger og en samlet arbeiderbevegelse har vunnet. Vi har vunnet alle sammen.

Saken startet med debattinnlegget «Misnøyens beger renner over» som ble trykket i Stavanger Aftenblad 7. desember 2017.

Innlegget resulterte i en skriftlig advarsel, signert Equinor-ledelsen.

Problemstillingene Idar Martin Herland tok opp, var knyttet til mangel på samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for å løse utfordringer på arbeidsplassen.

Idar Martin Herland fikk en skriftlig advarsel fra Equinor, begrunnet med brudd på lojalitetsplikten.

Den konkrete saken som førte til innlegget var ledelsens ønske om å fjerne røykerom på sokkelen. Herland viste til stor støtte fra ikke-røykere om bord. Disse var med å starte Facebook-gruppa «Stopp mobbing av røykere som arbeider på norsk sokkel».

Mange av dem røyker altså ikke. «Men de er sinte. Det som tenner gnisten, er jo bedriftens fremgangsmåte», skrev Herland i innlegget.

Herland trakk fram bedriftens bruk av styringsretten i stedet for å lytte til ansatte og tillitsvalgte og diskutere seg fram til gode løsninger. Trepartssamarbeidet forvitrer, og konsekvensen kan bli en økende fare for storulykke. «Ikke fordi vi mobber dem som røyker, men på grunn av måten vi styrer virksomheten på.»

Equinors områdedirektør for drift nord, Siri Espedal Kindem, trakk fram på brudd på lojalitetsplikten som begrunnelse for advarselen. Equinor mener innlegget ikke er vernet av ytringsfriheten. Hvis dette gjentar seg, kan det få konsekvenser for Herlands framtid i selskapet, sa Espedal Kindem.

Saken har vært en belastning

Saken har vært en belastning, bekrefter Idar Martin Herland.

– Saken har hengt over meg i nesten på dagen to år, og når «en liten mann» har som motpart så mektige krefter som Nord-Europas største oljeselskap og NHO, er det klart det er tøft. Det er en lettelse å konstatere at vi endelig er ferdig med saken.

Heldigvis har jeg fått mye støtte. Både klubber, fagforeninger og forbund har stått  bak meg. Det samme har andre tillitsvalgte gjort. De har alle vært gode støttespillere.

Idar Martin Herland trekker fram hjelpen fra YS og SAFE i saken.

– Jeg må virkelig berømme de to organisasjonene for den jobben de har gjort ved å føre saken fram til seier.

Equinor var raske med å reagere. Få minutter etter at dommen var offentlig, kom meldingen fra Siri Espedal Kindem om at saken nå var trukket og fjernet fra arkivet, i tråd med dommen.

Prinsipielt viktig

– Dette er en viktig prinsipiell sak for alle tillitsvalgte i hele landet. Hvor går grensen for tillitsvalgtes ytringsfrihet, og når kan arbeidsgiver straffe en tillitsvalgt for offentlige ytringer, sier YS-leder Erik Kollerud.

-Vi er glade for at arbeidsretten har gitt oss medhold i at selv om tillitsvalgt har en spesiell posisjon med hensyn til informasjon og kunnskap om arbeidsgivers virksomhet, kan ikke det tilsi at det skal gjelde en særskilt begrensning for tillitsvalgtes ytringsfrihet, sier Kollerud.

Arbeidsretten slår også fast at «ideen bak ytringsfriheten, at ytringer skal møtes med ytringer , slår til fulle ut i denne saken. Uønskede ytringer skal møtes med saklig informasjon og korrigerende motinnlegg, og ikke med formelle sanksjoner overfor arbeidstakernes representanter.»

-Den norske arbeidslivsmodellen bygger på partssamarbeid, medvirkning og tillit. Det skal være stor takhøyde for å si ifra når man opplever at ting ikke er som de skal, og man skal ikke straffes for saklig uenighet. Det slår denne dommen fast, sier Kollerud.

Advarselen var i strid med Hovedavtalen

Debattinnlegget som Idar Martin førte i pennen har ikke skadet Equinors  omdømme hverken internt eller eksternt. Det slår dommen i Arbeidsretten fast, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE.

– Idar Martin har ikke opptrådt i strid med de krav og forventninger en har til utførelse av tillitsvervet. Advarselen som ble gitt Idar Martin var dermed i strid
med Hovedavtalen

Saken var en prinsipiell sak for alle tillitsvalgte i hele landet. SAFE er glad at vi, som forventet, fikk medhold, sier Aleksandersen.

– Den norske modellen bygger på samarbeid, medvirkning og tillit. Ergo så skal det være stor takhøyde når det foreligger saklig uenighet, noe dommen slår fast.

Les dommen fra Arbeidsretten: AR-2019-28 – sak 11-2019