– Dette utfordrer den norske arbeidsmodellen!

– Dette utfordrer den norske arbeidsmodellen!

Thomas Meldal Viksjøen Foto: Rebecca Bjerga

På den norske kontinentalsokkelen møter arbeidstakere komplekse utfordringer i en globalisert olje-, gass- og energinæring. Thomas Meldal Viksjøen, en erfaren kranfører på Noble Integrator, står i frontlinjen for å bevare den norske arbeidsmodellen.

Internasjonale selskaper bringer med seg ulike arbeidsmodeller, noe som krever tilpasning og organisert innsats fra norske arbeidstakere for å beskytte sine rettigheter.

En av dem som står i frontlinjen av denne kampen er Thomas Meldal Viksjøen. Han er 44 år og er en erfaren kranfører på Noble Integrator. Viksjøen, sammen med to andre engasjerte kolleger, etablerte SAFE-klubb i selskapet. Målet deres var å påvirke og sikre at arbeidstakerrettighetene blir ivaretatt, spesielt i en tid hvor utenlandske selskaper bringer med seg forskjellige arbeidskulturer og praksiser.

– Rettighetene til de norske arbeidstakere blir mer utfordret, sett i lys at det er blitt flere internasjonale aktører på norsk sokkel. De tar med seg sine måter å jobbe på, som utfordrer den norske arbeidsmodellen, sier Viksjøen. 

Når Thomas Viksjøen ikke er opptatt som kranfører på Noble Integrator, trer han inn i rollen som familiefar til tre barn på 7, 12 og 15 år. I tillegg til å være en familiemann og gårdbruker, har Thomas også viet en del av sin tid det siste året til fagforeningsarbeid. 

– Vi etablerte klubb i september 2022, det var et initiativ fra Graeme Mitchell om å være med å starte klubb, samt å ta en rolle i styret. Min motivasjon for å være med var å ha muligheten til å påvirke direkte, og litt interesse om å delta i et fagforbund, sier han.

Nøkkelaktør i etableringen av klubben

En nøkkelaktør i etableringen av klubben var Graeme Mitchell, en dedikert skotsk arbeider med lang erfaring fra arbeid i Norge. Han tok på seg rollen som klubbleder og spilte en avgjørende rolle i å organisere og samle arbeidstakerne for å danne klubben. 

Graeme Mitchell, klubbleder i SAFE i Noble Foto: Rebecca Bjerga
Graeme Mitchell, klubbleder i SAFE i Noble Foto: Rebecca Bjerga

– Det har vært mye hardt arbeid disse siste månedene, men nå er vi godt etablert, og vi kan se fordelene for alle ansatte i selskapet. Vårt hovedfokus fremover er å vokse klubben og støtte medlemmene våre i en svært utfordrende bransje, sier Mitchell.

– Graeme har jobbet i Norge i 14 år, han er pådriveren for å starte klubb. Han har gjort en stor jobb der, det er mye arbeid og engasjement som ligger bak, sier Viksjøen. 

Noble Drilling har ansatte fra Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia. En spesiell utfordring i klubben har vært den geografiske spredningen av medlemmene. Med klubblederen Graeme Mitchell bosatt i Skottland, har organiseringen av arbeidet blitt en øvelse i samarbeid og effektiv fordeling av ansvar.

– Jeg og styremedlem Barbro Johannessen har valgt å ta de møtene og konferansene i regi av SAFE. På denne måten bygger vi kontakter internt i forbundet og med andre klubber. Graeme tar det daglige arbeidet med å drive klubb, og det fungerer utrolig bra, mener Viksjøen. 

Bratt læringskurve, aldri utlært

Viksjøen og hans kolleger har hatt utfordringer i etableringsprosessen. De mottok verdifull støtte fra SAFE og KCA Deutag-klubben, som fungerte som mentorer for klubben. 

Thomas Meldal Viksjøen og Graeme Mitchell Foto: Rebecca Bjerga
Thomas Meldal Viksjøen og Graeme Mitchell Foto: Rebecca Bjerga

– Fra starten av, var det mye å sette seg inni, og etableringsprosessen var omfattende, men vi fikk god hjelp fra SAFE og fra Bjarte Lygre i KCA Deutag-klubben. KCA-klubben var vår mentorklubb i oppstartfasen, sier Viksjøen.

Hvorfor ville dere opprette SAFE-klubb i Noble?

– SAFE er Norges eneste og største rendyrkede fagforbund i olje-, gass og energibransjen, med over 12 000 medlemmer. Dette gjør SAFE til et sterkt og slagkraftig fagforbund. SAFE har en flat organisasjonsstruktur, der tilgjengelighet har høyt fokus, dette gjør at hvert SAFE-medlem har lett tilgang til SAFEs ledelse. 

Viksjøen understreker viktigheten av SAFE’s partipolitiske uavhengighet og fellesskapsfølelsen han opplever som medlem av dette fagforbundet. 

– I SAFE føler du som du er del av en familie, sier han. 

Klubbens etablering har hatt positiv effekt alle arbeidstakere i selskapet

Den positive effekten av SAFE-klubbens etablering i Noble Drilling er blitt tydelig for alle arbeidstakere i selskapet. 

– I Noble har det tidligere vært bare en fagforening, og når vi etablerte klubben ble det selvfølgelig litt utfordrerne for arbeidsgiver, nå måtte selskapets ledelse forholde seg til to separate klubber. Vi har vært veldig godt mottatt og samarbeidet med bedriften er veldig bra i dag, mener Viksjøen.

Les mer om følgende emner: