Dialogmøte om sikkerhet i oljenæringen i dag

Dialogmøte om sikkerhet i oljenæringen i dag

|

Petroleumstilsynet holder åpent dialogmøte med oljenæringen i dag klokka 14.

Petroleumstilsynet holder åpent dialogmøte med oljenæringen i dag klokka 14.

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, er en av representantene i panelet som diskuterer den norske modellen.

Følg arrangementet på Ptils Facebook-side:  https://www.facebook.com/Petroleumstilsynet/

Presentasjon av Hovedtema 2018
Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Tilsynsprioriteringer i 2018
Hvilke oppgaver prioriterer Ptil i år og hvorfor?
Ingvill H. Foss og Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektører i Ptil.

Forstå det norske regimet
Hva er de bærende prinsippene i den norske modellen?
Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Ptil.

Debatt med deltakere fra partene i næringen:

Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær HMS i IndustriEnergi

Øystein Håland, direktør for sikkerhet og bærekraft i Statoil

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder, Safe

Sigve Knudsen, Ptil

Konkurransekraft, digitalisering og sikkerhet
Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil.

Debatt med følgende deltakere:

Trude Skogesal, visepresident, Nito

Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær i Tekna

Lill Heidi Bakkerud, nestleder i forbundet Industri Energi

Finn Carlsen, Ptil