Digital tariffkonferanse 2021

Digital tariffkonferanse 2021

Som det meste av arrangementer i landet, ble også SAFE sin årlige tariffkonferanse arrangert digitalt på Teams. Alle klubber ble godt representert, i tillegg til medlemmene i forbundsstyret. Forhandlingsdatoene er avtalt. Det er ikke avklart om forhandlingene vil bli gjennomført digitalt eller fysisk, eller en blanding av dette.

Som det meste av arrangementer i landet, ble også SAFE sin årlige tariffkonferanse arrangert digitalt på Teams. Alle klubber ble godt representert, i tillegg til medlemmene i forbundsstyret. Forhandlingsdatoene er avtalt (NOG Sokkel 4. – 5. mai, NOG Brønnservice 26. – 27. mai, NR 19. – 20. mai). Det er ikke avklart om forhandlingene vil bli gjennomført digitalt eller fysisk, eller en blanding av dette.

Nestleder Kai Morten Anda ledet møtet, han sørget for at tidsplanen ble fulgt på en god måte. Etter velkomsthilsen fra forbundsleder Hilde-Marit Rysst, fortalte forbundssekretær på tariff, Gro Gullhaug, om arbeidsfordeling og SAFE sitt tariffpolitiskutvalg som jobber med strategier og forberedelser til tariffoppgjøret.

Gro Gullhaug Foto: Rebecca Bjerga
Gro Gullhaug Foto: Rebecca Bjerga

– Alle tariffområdeutvalgene var blitt utfordret frem mot oppgjøret 2022, sier Gullhaug.
Her leverte samtlige områder gode innspill, ideer og tanker. En felles tilbakemelding fra alle var at arbeidsgiver oppleves ikke som lydhøre. På de aller fleste avtalene opplever vi å ha tapt kjøpekraft over tid. Dette må tas igjen. SAFE må forberede medlemmer, tillitsvalgte og hele organisasjonen på arbeidskamp neste år. Streik er dessverre det eneste språket arbeidsgiver forstår.

Organisasjonssekretær og jurist Levard Olsen-Hagen innledet om (mellom) oppgjøret, samordning og hva det betyr for SAFE. Forhandlingene med Norsk Rederiforbund (NR) er også et mellomoppgjør, men her er forhandlingen direkte mellom NR og SAFE. På avtalene tilsluttet YS, er 2021 oppgjøret samordnet, slik at man ikke kan benytte streikeretten ovenfor Norsk olje og gass (NOG).

I mellomoppgjøret forhandles det normalt kun om penger, om ikke begge parter blir enige om noe annet. Koronasituasjonen i landet og lokale begrensninger skal avgjøre på selve tidspunktet hvordan forhandlingene blir avholdt, enten det er digitalt eller fysisk.

– Vi klarte å gjennomføre hovedoppgjøret i fjor ved å være fordelt i grupper, noen forhandlinger benyttet teams, det vil aldri være helt optimalt, men vi fikk det til, sier Hilde-Marit Rysst. I år er vi jo alle blitt mye mer vant til dette, så vi er ved godt mot.

– Når det gjelder ISO medlemmene våre, er avtalestrukturen nok en gang en hemsko, sier Rysst. Så lenge tariffavtalen deres er knyttet til Frontfaget, oppleves det nesten som umulig å få et lønnsløft for disse medlemmene. SAFE må jobbe videre sammen med ISO klubbene om dette.

Hilde-Marit Rysst. Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst. Foto: Rebecca Bjerga

Raymond Hauge informerte om ett regneark som kan hjelpe forhandlingsutvalgene underveis i forhandlingene. Dette blir ett flott hjelpemiddel fremover. I første omgang er dette regnearket rettet mot sentrale forhandlinger.

– YS sin sjeføkonom, Nina Falch, var dagens gjest, sier Rysst. Hun tok oss gjennom tallenes tale. Både grunnlaget TBU (teknisk beregnings utvalg) og hvordan det påvirker oss. Hun hadde også god gjennomgang på hvordan økonomi og industri har blitt påvirket av koronapandemien. I tillegg ble det stilt mange og gode spørsmål, så hele seansen ble veldig lærerik.

SAFE-sentralt har fått mange innspill til videre forberedelser, både til årets forhandlinger og neste års hovedoppgjør.