Draugen – så enkelt kan det gjøres – dobbelt hørselsvern ved reise med helikopter

Draugen – så enkelt kan det gjøres – dobbelt hørselsvern ved reise med helikopter

||

Kartlegging av helikopterstøy har vist at støynivået kan klassifiseres som ekstremt. Det er akutt fare for hørselsskade når en går til og fra et helikopter med rotoren i gang. Tekst og foto: Halvor Erikstein I slike støynivå blir den totale støybelastningen også svært avhengig av tiden en oppholder seg i støysonen. Det er stor risiko […]

Kartlegging av helikopterstøy har vist at støynivået kan klassifiseres som ekstremt. Det er akutt fare for hørselsskade når en går til og fra et helikopter med rotoren i gang.

Tekst og foto: Halvor Erikstein

I slike støynivå blir den totale støybelastningen også svært avhengig av tiden en oppholder seg i støysonen. Det er stor risiko for at en dårlig innsatt øreplugg kan gi nok lydlekkasje til permanent nedsatt hørsel eller tinnitus.

 width=

Som førstegangsbesøkende på Draugen var det svært positivt å oppleve tiltakene Shell hadde gjort for å redusere støyeksponeringen ved reise med helikopter. På heliport ble det utdelt spesielle øreklokker til bruk til og fra helikopter.

For at den enkelte skulle slippe tid i støysonen ble bagasjen fraktet med tralle og håndtert av helidekkmannskapet. Tilsvarende ble køen ved ombordstigning organisert slik at en ikke skulle stå under rotoren og vente på ombordstigning.

 width=

Shell har en serviceavtale som sikrer at det er kontroll med øreklokkene.

Det er bare å si: Look to Draugen.

Les mer;

Oljeindustriens støyprosjekt. Støy i og rundt helikopter

https://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/