Draugen – så enkelt kan det gjøres – dobbelt hørselsvern ved reise med helikopter

Kartlegging av helikopterstøy har vist at støynivået kan klassifiseres som ekstremt. Det er akutt fare for hørselsskade når en går til og fra et helikopter med rotoren i gang.

Tekst og foto: Halvor Erikstein

I slike støynivå blir den totale støybelastningen også svært avhengig av tiden en oppholder seg i støysonen. Det er stor risiko for at en dårlig innsatt øreplugg kan gi nok lydlekkasje til permanent nedsatt hørsel eller tinnitus.

Som førstegangsbesøkende på Draugen var det svært positivt å oppleve tiltakene Shell hadde gjort for å redusere støyeksponeringen ved reise med helikopter. På heliport ble det utdelt spesielle øreklokker til bruk til og fra helikopter.

For at den enkelte skulle slippe tid i støysonen ble bagasjen fraktet med tralle og håndtert av helidekkmannskapet. Tilsvarende ble køen ved ombordstigning organisert slik at en ikke skulle stå under rotoren og vente på ombordstigning.

Shell har en serviceavtale som sikrer at det er kontroll med øreklokkene.

Det er bare å si: Look to Draugen.

Les mer;

Oljeindustriens støyprosjekt. Støy i og rundt helikopter

https://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/

 

 

Skriv ut siden