Ekstraordinært møte i Sikkerhetsforum 29. september

Ekstraordinært møte i Sikkerhetsforum 29. september

Stig-Rune Refvik

SAFE ved HMS-avdelingen, har deltatt i ekstraordinært møte med Ptils Sikkerhetsforum i dag. Det ble gitt en orientering om situasjonen, slik vi allerede kjenner den. Videre spilte flere inn spørsmål knyttet til sikkerhetstiltak, som ønske om utvidet sikkerhetssone til offshoreinstallasjoner.

SAFE ved HMS-avdelingen, har deltatt i ekstraordinært møte med Ptils Sikkerhetsforum i dag. Det ble gitt en orientering om situasjonen, slik vi allerede kjenner den. Videre spilte flere inn spørsmål knyttet til sikkerhetstiltak, som ønske om utvidet sikkerhetssone til offshoreinstallasjoner.

– SAFE følger opp dette og områdeledere for operatører, samt AU i SAFE vil ha møter igjen allerede i morgen, forklarer forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik.