En gladmelding!

En gladmelding!

Innmelding av nye medlemmer i SAFE fortsetter. De siste månedene, ukene og dagene har det vært en jevn stigende kurve av arbeidstakere som vil melde seg inn i SAFE. Vi ser en økning i medlemsvekst både innen rederiområdet, innen operatør, ISO-fag og forpleining. På SAFE huset og i klubbene gleder vi oss over pågangen av […]

Innmelding av nye medlemmer i SAFE fortsetter.

De siste månedene, ukene og dagene har det vært en jevn stigende kurve av arbeidstakere som vil melde seg inn i SAFE. Vi ser en økning i medlemsvekst både innen rederiområdet, innen operatør, ISO-fag og forpleining. På SAFE huset og i klubbene gleder vi oss over pågangen av medlemmer og ruster oss til økt fokus både på medlemmer og klubber.

SAFE ønsker alle nytilsluttede medlemmer hjertelig velkommen!

SAFE registrerer også at viljen og ønsket om til å danne interimsstyre og klubber er tilstede.  Området Subsea, brønnservise og ROV har mange sterke og aktive tillitsvalgte, og dette skaper positive ringvirkninger for hele området og ikke minst tiltrengte resurser og nødvendig fokus.