Endring i advokatforsikring pga Brexit

Endring i advokatforsikring pga Brexit

Fra 1. juli 2020, vil AmTrust Europe Limited (AEL) overføre sin virksomhet innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (unntatt Storbritannia) (EEA30) til AmTrust International Underwriters dac (AIU), dette også pga Brexit. Dette har ingen konsevens eller ulempe for SAFE sine medlemmer.

Fra 1. juli 2020, vil AmTrust Europe Limited (AEL) overføre sin virksomhet innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (unntatt Storbritannia) (EEA30) til AmTrust International Underwriters dac (AIU), dette også pga Brexit.
Dette har ingen konsevens eller ulempe for SAFE sine medlemmer.
Dette er kun en intern overføring av poliser i AmTrust ”systemet”. Det som er viktig og som er lovpålagt, er at denne informasjonen må tilgjengeliggjøre til forsikringstaker/medlemmet. Kravet fra AmTrust er derfor at vedlagte skriv gjøre tilgjengelig på SAFE sine hjemmesider.

Les hele skrivet her

Liste over viktige dokumenter, både på norsk og svensk, angående Brexit

Legal Notice in Swedish

Legal Notice in Norwegian

Summary of IE Report in Swedish

Summary of IE Report in Norwegian

Summary of Scheme in Swedish

Summary of Scheme in Norwegian

Q&A Booklet in Swedish

Q&A Booklet in Norwegian

Letter to Transferring Policyholders Claimants in Swedish

Letter to Transferring Policyholders Claimants in Norwegian