Endringer i SAFE Utdanningsstipend

Fra 01.01.2022 har SAFE forbundsstyre vedtatt nye retningslinjer for SAFE utdanningsstipend. Du søker nå elektronisk via Min side. De nye retningslinjene finner du under SAFEfordel.

Det er nye søknadsfrister også:

  • 10. mars
  • 10. juni
  • 10. september 
  • 10. november

Husk at ved langtidsstudie kan du søke hvert år, så lenge studiet varer.

Skriv ut siden